Sena svetainė

Darbo užmokestis

Eil. Nr. Valstybės tarnautojų, valstybės politikų, darbuotojų pareigybės pavadinimas 2018 . II ketv. bruto VMDU, Eur 2018 m. III ketv. bruto VMDU, Eur 2018 m. IV ketv. bruto VMDU, Eur
1 Meras 2743 2829 2743
2 Mero pavaduotojas 1999 1988 1988
3 Mero patarėjas 1188 1315 1386
4 Savivaldybės Kontrolierius 1405 1394 1405
5 Administracijos direktorius 1799 1799 1799
6 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1435
7 Skyriaus vedėjas 1561 1515 1501
8 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1373 1362 1347
9 Vyriausiasis specialistas 1123 1197 1195
10 Vyresnysis specialistas 915 915 915
11 Vyriausiasis specialistas pagal darbo sutartį 825 825 818
12 Vyresnysis specialistas pagal darbo sutartį 754 754 754
13 Specialistas pagal darbo sutartį 762 761 769
14 Sekretorius pagal darbo sutartį 749 719 694
15 Vairuotojas pagal darbo sutartį 578 572 576
16 Valytojas pagal darbo sutartį 400 400 400

Pastaba: Pasikeitus Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymui nuo 2015 m. balandžio 29 d. keitėsi mero ir mero pavaduotojo pareiginė alga.