Sena svetainė

Jaunimo reikalų taryba

2021 m.  kovo 25 d. 15 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso  tvarkos aprašo.

2021m. kovo 17 d. 15 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
 2. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
 3. Dėl jaunimo politikos temos įtraukimo į pilietiškumo ugdymą

2021m. vasario 10 d. 15 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Rezoliucijos dėl sveikatos, lytiškumo bei rengimo šeimai programos vykdymo;
 2. Dėl problematikos tyrimo patikslinimo.
 3. Dėl Rokiškio savivaldybės svetainės jaunimo skilties turinio

2021m. sausio 7 d. 16 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos plano 2021 m;
 2. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų veiklos ataskaitos už 2020 m.

2020 gruodžio 22 d. 15 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo

2020 lapkričio 26 d. 15 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl jaunimo problematikos tyrimo proceso aptarimo;
 2. Dėl dalyvaujamojo biudžeto mokyklose;
 3. Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo programos lėšų 2021 metams;
 4. Dėl informacijos apie paraiškų priėmimą mero padėkai gauti.

2020 rugsėjo 14 d. 16 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl jaunimo problematikos tyrimo fokus grupių išgryninimo ir jaunimo apklausos;
 2. Dėl lėšų likučio, likusio po jaunimo problematikos tyrimo, panaudojimo.

2020 rugpjūčio 18 d. 13.00 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl jaunimo problematikos tyrimo;

2020 m. liepos 30 d. 15 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl lytiškumo ugdymo priemonių jaunimui;
 2. Dėl jaunimo festivalio “Rokiškis Youth Fest 2020” programos.

2020 m. birželio 4 d. (ketvirtadienį) 13 val. 1 aukšto salėje vyko JRT posėdis

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo programai skirtų lėšų paskirstymo.
 2. Dėl jaunimo problematikos tyrimo viešojo pirkimo techninės specifikacijos patvirtinimo.
 3. Dėl pandemijos COVID-19 pasekmių jaunimui.
 4. Dėl renginio skirto jaunimui ir jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms.

2020 m. vasario 19 d. 15 val. 1 aukšto salėje vyko JRT posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaita.
2.Dėl jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento dalinio pakeitimo.
3.Dėl Rokiškio rajono bendrojo ugdymo įstaigų požiūrio į nevyriausybines jaunimo organizacijas.
4.Dėl tarpmiestinių autobusų bilietų kofinansavimo moksleiviams.
5.Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos plano.

2019 m. balandžio 11 d. (ketvirtadienį) 16 val. 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl  Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“  patalpų.

2. Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų programų finansavimo konkurso lėšų paskirstymo.

3. Kiti klausimai.

2019 m. balandžio 2 d. (antradienį)  vyko virtualus JRT posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo grupės patvirtinimo

2. Kiti klausimai

2019 m. sausio 9 d. (trečiadienį) 16 val. 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Jaunimo reikalų tarybos nuostatų pakeitimo

2. Dėl Jaunimo politikos įgyvendinimo prioritetų 2019 metams

3. Kiti klausimai, pasisakymai

2018 m. lapkričio 14 d. (trečiadienį) 15 val. 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl Jaunimo politikos kokybės vertinimo tyrimo.

2. Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos.

3. Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudėties dalinio pakeitimo.

4. Kiti klausimai, pasisakymai.

2018 m. gegužės 9 d.(trečiadienį) 16 val. I aukšto salėje vyko JRT posėdis

Darbotvarkės klausimai:Protokolas Nr. 2

1. Dėl lėšų skyrimo jaunimo projektams 2018 m.;

2018 m. kovo 21 d. 15 val. savivaldybės 8 aukšto salėje vyks JRT posėdis

Darbotvarkės klausimai:

4. kiti klausimai..

2017 m.  gruodžio 27 d. 15 val. savivaldybės 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis.

Darbotvarkėje 2 klausimai:

JRT ir  NVO   tarybų jungtinis pasitarimas, kuris vyks 2017 m. gruodžio 6 d. (trečiadienį) 15.00-16.00 val. savivaldybės 8 aukšto salėje.

Lietuvoje startuoja labai ambicingas Jaunimo savanorystės modelis, kuriame planuoja dalyvauti ir Rokiškio r. savivaldybė.

Šiuo metu vyksta pirmieji paruošiamieji darbai – Savanorius priimančių organizacijų akreditacija.

Posėdžio tikslas – nuosekliai  informuoti ir supažindinti  NVO ir JRT narius su Jaunimo savanorystės modelio procesais.

Paskatinti galinčias ir norinčias pelno nesiekiančias organizacijas laiku akredituotis, kad galėtų priimti savanorius/dalyvauti Jaunimo savanorystėje. 

Darbotvarkės klausimai ir pranešėjai:

 1. Dėl Jaunimo savanorius priimančių ( ir /ar ketinančių priimti ) organizacijų akreditacijos*, pranešėja D. Kniazytė
 1. Galimi ir kiti klausimai ir/ar diskusijos

*Plačiau apie akreditaciją galite susipažinti iš anksto: <<http://www.jrd.lt/akreditacija

Maloniai kviečiame dalyvauti abiejų tarybų narius

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS 2017 lapkričio 8 d. (trečiadienį)  d. 15.00 val.,

Vieta- Savivaldybės Civilinės saugos salė

DARBOTVARKĖ

1. Jaunimo politikos prioritetų 2018 metams ir Jaunimo savanoriškos veiklos modelio (projektas)  pristatymas, (JP aktualijos po metinės jaunimo reikalų koordinatorių konferencijos, vykusios spalio 18 d.) Pranešėjas JRK D. Kniazytė.

 Nuorodos į forumo pranešimų ir vaizdinę medžiagą

3. Mobiliojo darbo su jaunimu pristatymas. Pranešėjas VšĮ Rokiškio jaunimo centro direktorė Nijolė Gužienė

4. Dėl jaunimo dalyvavimo Valstybės atkūrimo dienos šventiniuose renginiuose 2018 metais. Diskusija su Rokiškio kultūros centro atstovais.

7. Kiti klausimai. Spauskite nuorodą ir siūlykite

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS 2017 gegužės 11 d. 16.00 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Jaunimo projektų vertinimo grupės, sudarytos  2017 m. gegužės 4 d., patvirtinimo.

2. Dėl Jaunimo projektų finansavimo 2017 m.

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS 2017 balandžio 26 d. 15.00 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

1. Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo pristatymas, pranešėjai Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto atstovai.

2. Dėl jaunimo problemų sprendimo Rokiškio rajono savivaldybėje priemonių plano projekto 2017–2018 metams svarstymo, Pranešėjas JRK  Danutė Kniazytė.