Sena svetainė

Nevyriausybinės organizacijos

43.

SUTARTIS SU PATIKSLINTOMIS SĄMATOMIS PRAŠOME UŽPILDYTI IKI 2019-04-17 D.

42.

Priimamos Paraiškos nevyriausybiniu organizacijų kultūros ir sporto projektams, finansuojamiems Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

41.

Paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai bus galima teikti nuo vasario 11 d. iki kovo 15 d.

40.

39.

 

38.

 

37.

36.

35.

34.

Žemės ūkio ministerija kviečia nuo  balandžio 19 d. iki gegužės 28 d. teikti paraiškas gauti valstybės paramą žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams, vykstantiems Lietuvoje, ir konkursams organizuoti ir (ar) dalyvauti juose.

http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-teikti-paraiskas-renginiams-organizuoti-1

33. 

Kovo 30 d. 13.00 val. Rokiškio kultūros centro mažojoje salėje įvyks susitikimas su DAUGELAGE ORGANIZACIJA ( tarptautine  miestų partnerystės sąjunga) KVIEČIAME DALYVAUTI  NEVYRIAUSYBININKUS.

32.

Atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės kaimo programos nuostatai.

31. 

JAU REGISTRUOKITĖS UŽ  2017 METUS, PASPAUDĘ NUORODĄ 

30. 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ. PARAIŠKOS PRIIMAMOS IKI  2018 M. KOVO 16 D. 15,00 VAL.

29. 

 

28.

 

27.

26.

Kviečiame dalyvauti apklausoje, kuri padės tiksliau nustatyti Nevyriausybinės organizacijos apibrėžimą.

 

2013 m. priimtame Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme nevyriausybinės organizacijos (NVO) apibrėžimas įtvirtintas pirmą kartą. Tačiau ilgainiui pastebėta, kad jis ne pakankamai tiksliai nusako, ką turėtume laikyti NVO. Dažnai valstybės institucijoms ir piliečiams iškyla abejonių, ar tam tikra organizacija, turinti viešosios įstaigos, asociacijos ar labdaros ir paramos fondo teisinę formą, turėtų būti laikoma NVO.

 

Todėl siekiant stiprinti nevyriausybines organizacijas, kurios yra svarbi organizuoto pilietiškumo išraiška, esamą apibrėžimą numatoma tikslinti, o viena iš priemonių tam – sužinoti piliečių nuomonę. Kviečiame dalyvauti apklausoje Ką laikome NVO Lietuvoje? iki lapkričio 14 d.

Taip pat prašytume šia informacija pasidalinti Jūsų savivaldybėje su NVO srities atstovais, aktyviais piliečiais.

http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/apklausa-ka-laikome-nevyriausybinemis-organizacijomis-lietuvoje

25. 

24.

23.

LVBOS siūlymas projektus vertinti balų sistema pagal apraše nurodytus kriterijus

23.

LVBOS siūlymas projektus vertinti balų sistema pagal apraše nurodytus kriterijus.

22.

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE”

21.

20.

Sutarties projektus prašome užpildyti  ir word. variantą iki gegužės 23 d. atsiųsti  adresu j.komkiene@post.rokiskis.lt

19.

18.

Kviečiame teikti 2017 metams  nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti paraiškas (prie paraiškos būtina pridėti organizaicjos įstatų ir registracijų pažymėjimų kopijas)

17.

Prašome užpildyti klausimyną

16.

Prašome atsiskaityti už įgyvendintus projektus

15.

Sporto organizacijų projektų finansavimas

14.

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas

13.

Pilietinis projektas ,,Aš už Lietuvą!”

12.

NVO JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMAS http://www.rokiskis.lt/lt/jaunimui/konkursai.html

11.

Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos  biuras skelbia  visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. projektų konkursą. Išsamesnė informacija

10.

Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras  skelbia  SPORTO projektų konkursą. Paraiškos priimamos iki balandžio 15 d. (J. Basanavičiaus -3, Rokiškis, el.p. sportocentras@zebra.lt; tel.:  845851884)

9.

Už 2015 metus finansinių ataskaitų deklaravimas iki 2016 metų gegužės 1 d.

8.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia NVO  projektų 2016 metams konkursą.

7.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia JAUNIMO projektų 2016 metams konkursą Plačiau …

6.

Demokratijos Bendrijos šaukimas NVO Projektams. Plačiau….

5.

Šiaurės ministrų tarybos šaukimas NVO projektams.  Plačiau……

4.

Organizacijos, gavusios Europos ir kitų fondų finansavimą  projektams, gali teikti paraiškas daliniam finansavimui iš   savivaldybės lėšų.

3.

SKELBIAMAS VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS KONKURSAS – 2016

http://www.rokiskis.lt/lt/svietimas/programos-konkursai/vaiku-ir-jaunimo-r85b.html

2.

PRATESTA NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ REGISTRACIJĄ IKI BALANDŽIO 1 D.

http://apklausa.lt/f/rokiskio-rajono-nvo-apklausa-dxhuc2w/answers/new.fullpage

1. 

Žemės ūkio ministerija renka paraiškas 2016 m. nacionalinei paramai gauti ; pareiškėjai kaimo bendruomenės ir tiklinės jų organizacijos. paraiškos renkamos nuo kovo 7 d. iki balandžio 8 d. Plačiau…