Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

 

Naujienos

Spausdinti

INFORMACIJA apie grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje galutinę atrankos išvadą

2017-08-09

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB "Lašų duona", Respublikos g. 106/1, Rokiškis, tel. +370 458 32841, lasai@lasai.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Grikių paruošimo gamyklos statyba ir eksploatacija

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - A. Strazdelio g. 9, Rokiškis

Persvarstoma atsakingos institucijos 2017-05-12 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-5026: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (toliau- Panevėžio departamentas) 2017-05-18 raštu Nr. 2.5-968 (16.8.6.5.11) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą prašydamas persvarstyti atrankos išvadą ir paprašė papildomos informacijos: gretimų žemės sklypų savininkų sutikimų dėl SAZ įteisinimo, triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų ir informacijos apie triukšmo skaičiavimo metodiką.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

Panevėžio departamentas gavęs papildytą informaciją 2017-07-26 raštu Nr. 2.5-1303 (16.8.6.5.11) informavo, kad pritaria Aplinkos apsaugos agentūros priimtai atrankos išvadai Nr. (28.5)-A4-5026. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorijoje nėra kultūrinių, istorinių, archeologinių vertybių, saugomų teritorijų. Pagal atliktus aplinkos oro teršalų sklaidos pažemio koncentracijų skaičiavimus, oro teršalų ribinės vertės nebus viršijamos. Oro taršai mažinti bus įrengti du oro teršalų valymo įrenginiai, pastato ventiliacijos angos bus nukreipiamos į priešingą pusę nei gyvenamoji teritorija. Gamybinių nuotekų nesusidarys, buitinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto tinklus. Paviršinės nuotekos išleidžiamos į miesto tinklus ir priešgaisrinį vandens telkinį. PŪV ir pravažiuojančio transporto triukšmas neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. PŪV vykdymas mineralinio vandens vandenvietės SAZ cheminės taršos apribojimo 3-ioje (b sektorius) apsaugos juostoje nėra draudžiamas.

2017-08-04 Aplinkos apsaugos agentūros priimta galutinė atrankos išvada Nr.(28.5)-A4-8052: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas

 
 
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema