Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Kultūros sostinė

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
vasaris 2020
fow
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė43002833
Šiandien19690
Dabar naršo329
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

 

Naujienos

Spausdinti

SKELBIMAS DĖL KANDIDATŲ Į AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VIETĄ ATRANKOS

2019-04-19

Akcinė bendrovė Rokiškio butų ūkis, bendrovės kodas 173001047, buveinės adresas Nepriklausomybės a. 12 A, Rokiškis. Bendrovės interneto svetainės adresas: http://www.rbu.lt (toliau – Bendrovė):

1. Skelbia kandidatų atranką į nepriklausomų Bendrovės valdybos narių, turinčių kompetenciją:

1.1.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją energijos inžinerijos srityje;

1.2.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje;

1.3.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją vadybos srityje.

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba asmeniškai adresu: Akcinė bendrovė Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12 A, Rokiškis, įėjimas iš gatvės pusės, I aukštas, 7 kabinetas. Darbo laikas: pirmadienis – ketvirtadieniais 7.00–16.00 val., penktadieniais 7.00–15.00 val., pietų pertrauka 11.00–12.00 val.;

2.2. elektroniniu paštu: butukis@mail.lt , patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Akcinė bendrovė Rokiškio butų ūkis, Nepriklausomybės a. 12 A, 42115 Rokiškis.

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į bendrovės valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą:

4 (ketverių) metų kadencija

5. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

7. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1.kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio energijos inžinerijos srities kompetenciją, vietą asmuo turi turėti:

7.1.1.       energijos inžinerijos krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį energijos tiekimo ir įrenginių priežiūros srityje;

7.1.2.      išmanyti teisės aktus reglamentuojančius bendrovės veiklą

7.1.3.      turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.1.4.       gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.1.5.      gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.2.kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio teisės srities kompetenciją, vietą asmuo turi turėti:

7.2.1.       teisės krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį teisės srityje;

7.2.2.      išmanyti teisės aktus reglamentuojančius bendrovės veiklą

7.2.3.      turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.2.4.       gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.2.5.      gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.3. kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio vadybos kompetenciją, vietą asmuo turi turėti:

7.3.1.       verslo, vadybos arba rinkodaros krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo vadovaujamojo darbo patirtį;

7.3.2.      išmanyti teisės aktus reglamentuojančius bendrovės veiklą

7.3.3.      turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.3.4.       gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.3.5.      gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas). 

9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus akcinei bendrovei Rokiškio butų ūkis 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. gegužės 9 d.

10. Akcinės bendrovės Rokiškio butų ūkis kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą: Virginija Jasinevičienė tel. +370 458 71263, el. p. butukis@mail.lt, Janina Ruželienė  tel.+ 370 458 71060, el. p. butukis@rbu.lt

11. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

 
 
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema