Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Kultūros sostinė

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
liepa 2019
fow
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė31957350
Šiandien20610
Dabar naršo411
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

Renginių ratas, skirtas Gintautui Dainiui. Liepos 21 d.

Renginių ratas, skirtas Gintautui Dainiui. Liepos 21 d.

2019-07-16

50-osios Gintauto Dainio gimties metinės. 

 

Liepos 21 d.

 

18.00 val. Šv. Mišios Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.

18.50 val. Kapo lankymas Kalneliškių kapinėse. Kelionė dviračiais. (Dviratininkų registracija tel. 862732561)

19.40 val. Suolelio, skirto Gintautui Dainiui, atidengimas Liongino Šepkos parke. Suolelio autorius - tautodailininkas Gintaras Varnas. 

20.00 val. Respublikinio fotografijos konkurso „Vingis" parodos atidarymas Rokiškio kultūros centre (II aukšto fojė).

 
 

Naujienos

Spausdinti

SKELBIMAS DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ VIETAS ATRANKOS

2019-04-23

Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“, bendrovės kodas 173741535, buveinė – Ežero g. 3, Rokiškis. Bendrovės interneto svetainės adresas: http://www.rokvandenys.lt (toliau - Bendrovė):

 

  1.  Skelbia kandidatų į Bendrovės valdybos narius atranką:

1.1.kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją statybos srityje, vietą;

1.2.kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą;

1.3.kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją vadybos srityje, vietą;

1.4.kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją projektų valdymo srityje, vietą.

 

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba asmeniškai adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“, Ežero g. 3, Rokiškis, direktoriaus kabinetas (darbo laikas: pirmadienis – ketvirtadieniais 7.00–16.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. penktadieniais 7.00–13.00 val.);

2.2. elektroniniu paštu: info@rokvandenys.lt , patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“, Ežero g. 3,LT-42135 Rokiškis.

 

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

 

4. Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į bendrovės valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą:

4 (ketverių) metų kadencija

 

5. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

6. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

 

  1. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1.kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio statybos srities kompetenciją, vietą asmuo turi turėti:

7.1.1.      statybos inžinerijos krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį statybos inžinerijos srityje;

7.1.2.      išmanyti teisės aktus reglamentuojančius bendrovės veiklą

7.1.3.      turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.1.4.      gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.1.5.      gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.2.kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio teisės srities kompetenciją, vietą asmuo turi turėti:

7.2.1.      teisės krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį teisės srityje;

7.2.2.      išmanyti teisės aktus reglamentuojančius bendrovės veiklą

7.2.3.      turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.2.4.      gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.2.5.      gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.3. kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio vadybos kompetenciją, vietą asmuo turi turėti:

7.3.1.      verslo, vadybos arba rinkodaros krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

7.3.2.      išmanyti teisės aktus reglamentuojančius bendrovės veiklą

7.3.3.      turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.3.4.      gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.3.5.      gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.4.kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio projektų valdymo kompetenciją, vietą asmuo turi turėti:

7.4.1.      3 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje;

7.4.2.      išmanyti teisės aktus reglamentuojančius bendrovės veiklą

7.4.3.      turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.4.4.      gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.4.5.      gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

 

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

 

9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus uždarajai akcinei bendrovei „Rokiškio vandenys“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. gegužės 13 d.

 

10. Uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Ekonomistė Aurelija Pumputienė tel. 8-458-71223, 8-655-24078; aurelija@rokvandenys.lt

Vyr.buhalterė Virginija Volodkienė tel. 8-458-71205; 8-652-66731, info@rokvandenys.lt

 

11. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą

 

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).  

 
 
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema