Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Statybos techniniai projektai

Spausdinti

RENGIAMI TECHNINIAI PROJEKTAI

 

 

LAIDOJIMO NAMŲ, KALNELIŠKIŲ G. 12B, KALNELIŠKIŲ K., ROKIŠKIO KAIM. SEN., ROKIŠKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

 Statybvietės adresas:

Kalneliškių g. 12B, Kalneliškių k., Rokiškio kaim. sen., Rokiškio r. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Paslaugų paskirties pastati (7.4.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

J. Dūdos IVVP Nr. 465713 „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m., Tel.: +370 610 03701, justinas@statinioprojektas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

A. A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.ltarba atvykus adresu: Pramonės g. 5, Rokiškio m., iki 2018-09-18 (imtinai) darbo dienomis nuo 09:00 iki 11:00 val. Tel.: +370 610 03701.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2018-09-18 (imtinai) raštu: J. Dūdos IVVP „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m.; e-paštu: justinas@statinioprojektas.lt

Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

Pramonės g. 5, Rokiškio m.,

2018-09-18, 10:00 val.

Projektinis pasiūlymas

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Numatomo statyti - Kitos(ūkio) paskirties pastato, skirto žemės ūkiui pažintiniai duomenys :

Pastato klasifikacija pagal paskirtį : 7.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai – žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai, garažai ir kita); 

Statytojas Alė Deksnienė

Statinio TDP projekto pavadinimas    –   Kitos(ūkio) paskirties pastato , skirto žemės ūkiui tvarkyti Kirkūnų k, Rokiškio k. sen.,    Rokiškio r.sav. statybos techninis darbo projektas.

Objekto adresas – Kirkūnų k.   , Rokiškio k. sen., Rokiškio r. sav.

Projektuotojas -   Rihardas Mikšys .VMI individ.veiklos pažymėjimas Nr 128-51.

                            Diplomas AM NR. 001010

 

Projekto vadovas – Rimantas Balčiūnas Kvalifik. atestato Nr. 37783

Projektavimo etapai – Projektinis pasiūlymas

Statinio kategorija - Neypatingas statinys.

Statybos rūšis – Nauja statyba

 

Statinio naudojimo paskirtis -   Pastato klasifikacija pagal paskirtį : 7.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai – žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai, garažai ir kita);

 

Projektinio pasiūlymo rengimo pagrindas :

Projektinis pasiūlymas parengtas vadovaujantis teisės aktais, projektavimo užduotimi ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

Projektavimo darbai – parengiamas projektinis pasiūlymas.

 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

  1. Kelių apsaugos zonos
  2. Vandens telkinių apsaugos zonos ir 09juostos.
  3. Žemės sklypais , kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.

 

Projektinis pasiūlymas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vieno buto gyvenamojo namo su administracinės paskirties patalpomis Respublikos g. 60, Rokiškio m., statybos projektas

 

Statybvietės adresas:

Respublikos g. 60, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7375/0020:65

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0368-1989

 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

6.1 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas – skirtas gyventi vienai šeimai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Kubinis metras“ arch. Povilas Šliuželis;

Kontaktiniai duomenys: adr. Kalvarijų g. 1, Vilnius; el. paštas – povilas@kubinismetras.lt; Tel. 861275288;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
I. B.;

Kontaktiniai duomenys: adr. - UAB “Kubinis metras” patalpos Kalvarijų g. 1, Vilnius; el. paštas – povilas@kubinismetras.lt; Tel. 861275288;

 

Susipažinimo su projektiniai pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Kubinis metras“ patalpose Kalvarijų g. 1, Vilniuje iki 2018-07-10 (imtinai) d.d. 15:00-17:00 val. Tel. 861275288

 

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2018-07-10 (imtinai) raštu – UAB „Kubinis metras“, Kalvarijų g. 1, Vilnius, ir el. paštu – povilas@kubinismetras.lt, iki 2018-07-10 d.;

 

Viešo susirinkimo adresas ir laikas:
Respublikos g. 60, Rokiškio m.,
2018-07-10, 17:00 val.

 

Statinio projektas

Vaizdinė medžiaga

Kiti dokumentai

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTUOJAMAS NAUJOS STATYBOS, KITOS (ŠILTNAMIŲ) PASKIRTIES PASTATAS, ADRESU PAPIŠKIŲ K., ROKIŠKIO K.SEN., ROKIŠKIO R. SAV.,  STATYTOJAS DARIUS KAVALIAUSKAS.

 

Projektuojamas statinys – Papiškių k., Rokiškio k.sen., Rokiškio r. sav.


Statinio naudojimo paskirtis – 7.20. kitos (šiltnamių) paskirties pastatai – augalams auginti skirti pastatai (šiltnamiai, orandžerijos, žiemos sodai ir kita.                                                                        

 

Statinio planuojama naudojimo

paskirtis – 7.20. kitos (šiltnamių) paskirties pastatai – augalams auginti skirti pastatai (šiltnamiai, orandžerijos, žiemos sodai ir kita.                                                                       

 

Projektavimo pradžia – 2018-05-30

Planuojama statybos pradžia – 2018-06-10

Planuojama statybos pabaiga – 2018-08-10;

 

Projektuotojas Rihardas Mikšys , Švyturio g. 27, LT-41124  Biržai,   Tel. +370 620 39868 , el. paštas: rihardasm@yahoo.com;

Projekto vadovas : Rimantas Balčiūnas , Saulėtekio g. 8 . 27, LT-41124  Biržai, tel. +370 656 66865, kval. At. Nr. 37783 el. paštas: xrimas@gmail.com;

 

Informaciją apie Projektą gali teikti projektuotojas Rihardas Mikšys. Tel. +370 620 39868;  el. paštas: rihardasm@yahoo.com;

 

Statytojas: Darius Kavaliauskas , Papiškio k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r. sav.

 

Pasiūlymus dėl projekto teikti raštu iki 2018-05-30 ir viešojo susirinkimo metu. Pasiūlyme turi būti nurodoma:

 a) vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

 b) pasiūlymo teikimo data;

 c)  informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

 

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima pas projektuotoją Rihardą Mikšį, Švyturio g.27, LT-41124  Biržuose,   (tel. +370 620 39868 ), bei Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje : LT42136, Rokiškis, Respublikos g. 94 ,tel. ( 5 458) 71160 darbo dienomis nuo 9.00 val.  iki 12.00 val.  ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

Viešas susirinkimas vyks 2018 gegužės mėn. 30 d. 8.00 val. Švyturio g. 27, Biržų m.LT 41124

 

Statinio projektas

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO (7.19.), NEČIONIŲ K., KAMAJŲ SEN., ROKIŠKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

 

Statybvietės adresas:

Panemunio k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7320/0002:205 Duokiškio k.v.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1184-3239

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kitos (ūkio) paskirties pastati (7.19.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

J. Dūdos IVVP Nr. 465713 „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m., Tel.: +370 610 03701, info@statinioprojektas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Gediminas Vigėlis, Nečionių k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav.,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt arba atvykus adresu: Pramonės g. 5, Rokiškio m., iki 2017-12-29 (imtinai) darbo dienomis nuo 09:00 iki 16:00 val. Tel.: +370 610 03701.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2017-12-29 (imtinai) raštu: J. Dūdos IVVP „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m.; e-paštu: info@statinioprojektas.lt

Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

Pramonės g. 5, Rokiškio m.,

2017-12-29, 17:00 val.


Statinio projektas

Vaizdinė medžiaga

 

KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO (7.19.), PANEMUNIO K., PANDĖLIO SEN., ROKIŠKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

 

Statybvietės adresas:

Panemunio k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7370/0004:78 Panemunio k.v.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-4323-6506

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kitos (ūkio) paskirties pastati (7.19.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

J. Dūdos IVVP Nr. 465713 „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m., Tel.: +370 610 03701, info@statinioprojektas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Tolvydas Neniškis, Panemunio k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav.,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt arba atvykus adresu: Pramonės g. 5, Rokiškio m., iki 2017-12-11 (imtinai) darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00 val. Tel.: +370 610 03701.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2017-12-11 (imtinai) raštu: J. Dūdos IVVP „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m.; e-paštu: info@statinioprojektas.lt

Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

Pramonės g. 5, Rokiškio m.,

2017-12-11, 17:00 val.

 

Statinio projektas

Vaizdinė medžiaga

 

KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO (7.19.), PANEMUNIO K., PANDĖLIO SEN., ROKIŠKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

 

Statybvietės adresas:

Panemunio k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7370/0006:244 Panemunio k.v.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-4090-6754

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kitos (ūkio) paskirties pastati (7.19.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

J. Dūdos IVVP Nr. 465713 „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m., Tel.: +370 610 03701, info@statinioprojektas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Tolvydas Neniškis, Panemunio k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav.,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt arba atvykus adresu: Pramonės g. 5, Rokiškio m., iki 2017-12-11 (imtinai) darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00 val. Tel.: +370 610 03701.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2017-12-11 (imtinai) raštu: J. Dūdos IVVP „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m.; e-paštu: info@statinioprojektas.lt

Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

Pramonės g. 5, Rokiškio m.,

2017-12-11, 17:00 val.

Statinio projektas
Vaizdinė medžiaga

 


PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO (AUTOSERVISO), ROKIŠKIO R. SAV.,ROKIŠKIO KAIMIŠKOJI SEN., ŽEMAITĖS G. 11, STATYBOSPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI


PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

 

1. Projektuojamų statinių adresas:  Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Žemaitės g. 11. Sklypo kad. Nr. 7347/0002:143 Laibgalių k.v.

2. Statytojas: Edvinas Baltakis, Vilties g. 36-1, Rokiškis.

3. Statinio  naudojimo paskirtis: Paslaugų.

4. Projektavimo pradžia – 2017-09-10;

Planuojama statybos pradžia – 2017-11-10;

Planuojama statybos pabaiga – 2020-06-01;

5. Projektuotojas, projekto vadovas, projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: projektuotojas Nauris Munikas (Žemaitės g. 41, Biržai, tel. +370 698 19519). nauris.munikas@gmail.com

6. Pasiūlymus dėl projekto teikti raštu iki 2017-10-27 ir viešojo susirinkimo metu; Pasiūlyme turi būti nurodoma:

a) vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

b) pasiūlymo teikimo data;

c)  informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

7. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima  pas Naurį Muniką (Žemaitės g. 41, Biržai, tel. +370 698 19519)., bei Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje  :  LT42136 , Rokiškis , Respublikos g. 94 ,tel. ( 5 458) 71160  darbo dienomis nuo 9.00 val.  iki 12.00 val.  ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

8. Viešas susirinkimas vyks 2017 m. spalio 10 d. 17 val., Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, adresu Respublikos g. 94, Rokiškis.

 


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

 

Visuomenės informavimas apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės ir sandėliavimo.

3. Projektinius pasiūlymus parengė: Audrius Dambrauskas, Eitminų g. 16 – 111, Vilnius, UAB „Geologistic“, architektas@vikingdome.com, tel. Nr. +37061255089.

4. Statytojas: UAB „Lašų duona“, Respublikos g. 106 / 1, Rokiškis, projektai@lasai.lt, +370 686 09066.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt paskelbimo dienos, vizualine medžiaga - https://www.youtube.com/watch?v=6BzI5B9ewGM

Supažindinimo termino pabaiga 2017-09-29, 16:00 val.

6. Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti raštu adresu Eitminų g. 16 – 111, Vilnius, arba elektroninniu paštu architektas@vikingdome.com,

iki 2017 m. rugsėjo 29 d., 16:00 val;

7. Viešas susirinkimas įvyks  Respublikos g. 106 / 1, Rokiškis, 2017-09-29, 16:00 val.

 


PARDUOTUVĖS (7.3.) PANDĖLIO G. 44, ROKIŠKIO M., ROKIŠKIO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

 

Statybvietės adresas:

Pandėlio g. 44, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7375/0007:135 Rokiškio m.k.v.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1824-0047

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Prekybos paskirties pastatai (7.3.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

J. Dūdos IVVP Nr. 465713 „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m., Tel.: +370 628 93099, info@statinioprojektas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Milvydas Kietis, Pandėlio g. 44, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt arba atvykus adresu: Pramonės g. 5, Rokiškio m., iki 2017-09-28 (imtinai) darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00 val., Tel.: +370 628 93099.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2017-09-28 (imtinai) raštu: J. Dūdos IVVP „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m.;e-paštu: info@statinioprojektas.lt

Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

Pramonės g. 5, Rokiškio m.,

2017-09-29, 19:00 val

 


KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO (7.19.), MAINEIVŲ K., JUODUPĖS SEN., ROKIŠKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS


PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

 

Statybvietės adresas:

Maineivų k., Juodupės sen., Rokiškio r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7317/0001:342 Didsodės k.v.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1770-0399

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kitos (ūkio) paskirties pastati (7.19.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

J. Dūdos IVVP Nr. 465713 „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m., Tel.: +370 610 03701, info@statinioprojektas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Jurgita Stumbrienė, Maineivų k., Juodupės sen., Rokiškio r. sav.,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt arba atvykus adresu: Pramonės g. 5, Rokiškio m., iki 2017-10-02 (imtinai) darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00 val. Tel.: +370 610 03701.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2017-10-02 (imtinai) raštu: J. Dūdos IVVP „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m.; e-paštu: info@statinioprojektas.lt

Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

Pramonės g. 5, Rokiškio m.,

2017-10-03, 18:00 val.


 

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO,  J.VIENOŽINSKIO G. 3, AUDRONIŲ I K., OBELIŲ SEN., ROKIŠKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

 

Statybvietės adresas:

J. Vienožinskio g. 3, Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r. sav.,

Žemės sklypo kadastrinis numeris:  7325/0002:256 Gindvilių k.v.

Žemės sklypo unikalus numeris:  4400-0065-8175 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9.) 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „AIF LT“, įm. k. 300976751, E.Šimkūnaitės g.10, Vilnius, LT-04130. Tomas Savukynas, kv. at. Nr. A1849, mob. tel.: +370 618 45212; +370 685 44554, el. p.: tsavukynas@aif.lt;  

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

AB „VILNIAUS DEGTINĖ“, Panerių g. 47, LT-03160, Vilnius, įm. kodas 120057287, tel.: +37052330819, el. paštas: vd@degtine.lt 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt arba atvykus adresu: E.Šimkūnaitės g. 10, Vilnius, iki 2017-09-28 (imtinai) darbo dienomis nuo 09:00 iki 18:00 val. Tel.: 8-674-26153 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2017-09-28 (imtinai) raštu: UAB „AIF LT“, E.Šimkūnaitės g. 10, Vilnius, LT-04130; e-paštu:  tsavukynas@aif.lt 

Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

Obelių seniūnijos pastatas,

S. Dariaus ir S. Girėno g. 6, Obelių m., Obelių sen., Rokiškio r. sav.

2017-09-29, 16:30 val. 

 

Įgaliojimas 1

Įgaliojimas 2

Įgaliojimas 3

Pritarimas

Statybos projektas

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis


 

Pranešimas apie parengtus  Galvijų fermos (Kitos (fermų) paskirties pastato (7.18)), malūno, ūkinio pastato (kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirto žemės ūkiui tvarkyti (7.19)), grūdų bokštų (Kitos paskirties inžinerinių statinių (12))  Rokiškio r. sav., Kazliškio sen., Rumpiškėnų k., statybos projektinius pasiūlymus.

 

 PROJEKTINIS PASIŪLYMAS


1. Projektuojamų statinių adresas:  Rokiškio r. sav. Kazliškio sen., Rumpiškėnų k., sklypo Kad. Nr. 7340/0002:316

2. Statytojas: Karolis Kučinskas, gyv. Pagojų g. 7., Pagojų k., Kazliškio sen., Rokiškio r.

3. Statinių  naudojimo paskirtis:

3.1. Galvijų ferma - Kitos (fermų) paskirties pastatas (7.18) - neypatingas;

3.2. Malūnas - kitos (ūkio) paskirties pastatas, skirtas žemės ūkiui tvarkyti (7.19) - neypatingas;

3.3. Ūkinis pastatas - kitos (ūkio) paskirties pastatas, skirtas žemės ūkiui tvarkyti (7.19) - neypatingas;

3.4. Grūdų bokštai (4 vnt.) Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12) - nesudėtingi.

4. Projektavimo pradžia – 2016-12-10 

Planuojama statybos pradžia – 2018-06-01

Planuojama statybos pabaiga – 2020-06-01;

5. Projektuotojas, Projekto vadovas:  Dorota Gribauskė, Alytaus g. 16, Vilnius, Individualios veiklos registracijos pažymėjimo Nr. 588978, Diplomo Nr. 003878, tel. 860217118, el.p. dorota.gasiunaite@gmail.com

 6. Statinio architektas:  Mindaugas Gribauskas, Alytaus g. 16, Vilnius, Diplomo Nr. 005742, tel. 861022906, el.p. mindaugas@myself.com.;

7. Informaciją apie Projektą gali teikti architektas Mindaugas Gribauskas tel. 861022906, el.p. mindaugas@myself.com.;

9. Pasiūlymus dėl projekto teikti raštu iki 2017-06-26 ir viešojo susirinkimo metu; Pasiūlyme turi būti nurodoma:

a) vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

b) pasiūlymo teikimo data;

c)  informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

10. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima  pas architektą Mindaugą Gribauską, Alytaus g. 16, Vilniuje, tel. 861022906, bei Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje  :  LT42136 , Rokiškis , Respublikos g. 94 ,tel. ( 5 458) 71160  darbo dienomis nuo 9.00 val.  iki 12.00 val.  ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

11. Viešas susirinkimas  vyks 2017 m. birželio 26 d. 17 val.  Pagojų g. 7., Pagojų k., Kazliškio sen., Rokiškio r. - statytojo Karolio Kučinsko gyvenamajame name.


 

Pranešimas apie projektuojamą naujos statybos – Gamybos paskirties pastato (7.8.), Pramonės g.3, Rokiškis. (Statytojas AB „Rokiškio sūris“)

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMOUŽDUOTIS

 

1. Projektuojamas statinys – Pramonės g.3, Rokiškis.

2. Statinio naudojimo paskirtis – 7.8. gamybos paskirties pastatas – gamybai skirti pastatai (sūrių ilgo nokinimo produkcijos kameros)

3. Statinio planuojama naudojimo paskirtis – 7.8. gamybos paskirties pastatas – gamybai skirti pastatai (sūrių ilgo nokinimo produkcijos kameros).

4. Projektavimo pradžia – 2016-11-15 m;

Planuojama statybos pradžia – 2017-06-05 m;

Planuojama statybos pabaiga – 2018-06-05 m;

5. Projektuotojas UAB „SP&P Group“ Įm.kodas 302831644 I.Masalskio g. 46, Vilnius Tel.: +37065299620, el. paštas: o.repovas@gmail.com;

6. Projekto vadovas Olegas Repovas At. Nr. 21194, I.Masalskio g. 46, Vilnius Tel.: +37065299620, el. paštas: o.repovas@gmail.com;

7. Informaciją apie Projektą gali teikti: užsakovo atstovas statybos - remonto skyriaus viršininkas Petras Lukštaraupis Tel. +370 68748369; el. paštas: petras.lukstaraupis@rokiskio.com; arba projektuotojas Andrius Gėgžnas. Tel. +370 65844855; el. paštas: planuojustatyti@gmail.com;

8. Statytojas: AB „Rokiškio sūris“ Pramonės g.3, Rokiškis.

9. Pasiūlymus dėl projekto teikti raštu iki 2017-05-24 ir viešojo susirinkimo metu; Pasiūlyme turi būti nurodoma:

a) vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

b) pasiūlymo teikimo data;

c) informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

10. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima pas: užsakovo atstovą statybos - remonto skyriaus viršininką Petrą Lukštaraupį Tel. +370 68748369, bei Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje: LT42136 ,Rokiškis , Respublikos g. 94 ,tel. ( 5 458) 71160 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

11. Viešas susirinkimas vyks 2017 m. gegužės 24d. 15 val. Rokiškio r. sav. Rokiškio m., Pramonės g. 3, - užsakovo administracinio pastato posedžių salėje.


 

Pranešimas apie projektuojamą naujos statybos – Kitos (ūkio) paskirties pastato (7.19.), Rokiškio r. sav., Obelių sen.,Ignotiškio k. (Statytojas Rūta Balašaitytė)

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

 

1. Projektuojamas statinys – Rokiškio r. sav. Obelių sen., Ignotiškio k.

2. Statinio naudojimo paskirtis – 7.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti.

3. Statinio planuojama naudojimo paskirtis – 7.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti.

4. Projektavimo pradžia – 2016-12-15

Planuojama statybos pradžia – 2017-03-25

Planuojama statybos pabaiga – 2018-03-25 m;

5. Projektuotojas Justinas Dūda, Pramonės g. 5, LT-42150 Rokiškis, Tel. +370 610 03701 , el. paštas: statinioprojektas@gmail.com;

6. Projekto vadovas Justinas Dūda, Pramonės g. 5, LT-42150 Rokiškis, Tel. +370 610 03701 , el. paštas: statinioprojektas@gmail.com;

7. Informaciją apie Projektą gali teikti projektuotojas Justinas Dūda. Tel. +370 610 03701; el. paštas: statinioprojektas@gmail.com;

8. Statytojas: Rūta Balašaitytė, Rokiškio r. sav., Obelių sen., Ignotiškio k.

9. Pasiūlymus dėl projekto teikti raštu iki 2017-02-23 ir viešojo susirinkimo metu; Pasiūlyme turi būti nurodoma:

a) vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

b) pasiūlymo teikimo data;

c) informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

10. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima pas projektuotoją Justiną Dūdą, Pramonės g.5, LT- 42150 Rokiškyje, (tel. +370 610 03701), bei Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje: LT42136 ,Rokiškis , Respublikos g. 94 ,tel. ( 5 458) 71160 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

11. Viešas susirinkimas vyks 2017 m. vasario 23d. 17 val. Rokiškio r. sav. Rokiškio m., Pramonės g. 5, - Projektuotojo Justino Dūdos biure.


 

Pranešimas apie projektuojamą  naujos statybos – Kitos žemės ūkio paskirties pastato, Rokiškio r. sav., Kazliškio sen.,Kazliškio k. (Statytojas Alvydas Mackus)

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS 


1. Projektuojamas statinys – Rokiškio r. sav. Kazliškio sen., Kazliškio k.      

2. Statinio  naudojimo paskirtis – 8.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti.

3. Statinio planuojama naudojimo paskirtis – 8.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti.

4. Projektavimo pradžia – 2016-12-15 

Planuojama statybos pradžia – 2017-02-25

Planuojama statybos pabaiga – 2019-06-30 m;

5. Projektuotojas  Rihardas  Mikšys , Švyturio g. 27, LT-41124  Biržai,   Tel. +370 620 39868 , el. paštas : rihardasm@yahoo.com ;

 6. Projekto  vadovas :  Rihardas  Mikšys , Švyturio g. 27, LT-41124  Biržai,   Tel. +370 620 39868 , el. paštas : rihardasm@yahoo.com ;

7. Informaciją apie Projektą gali teikti projektuotojas   Rihardas  Mikšys. Tel. +370 620 39868;  el. paštas : rihardasm@yahoo.com 

8. Statytojas: Alvydas  Mackus ,Rokiškio r. sav.Kazliškio  sen., Kazliškio k. Žalioji g. 24

9. Pasiūlymus dėl projekto teikti raštu iki 2016-12-15 ir viešojo susirinkimo metu; Pasiūlyme turi būti nurodoma:

a) vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

b) pasiūlymo teikimo data;

c)  informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

10. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima  pas projektuotoją  Rihardą Mikšį , Švyturio g.27, LT-41124  Biržuose,   (tel. +370 620 39868 ), bei Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje  :  LT42136 ,Rokiškis , Respublikos g. 94 ,tel. ( 5 458) 71160  darbo dienomis nuo 9.00 val.  iki 12.00 val.  ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

11. Viešas susirinkimas  vyks 2016 m. gruodžio 15d. 11 val.  Rokiškio r. sav. Kazliškio  sen., Kazliškio k. Žalioji g. 24- statytojo Alvydo Mackaus gyvenamajame name.


 

Pranešimas apie projektuojamą  naujos statybos – Kitos žemės ūkio paskirties pastato, Rokiškio r. sav., Rokiškio k. sen., Čedasų mstl.

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS 


1. Projektuojamas statinys – Rokiškio r. sav. Rokiškio k. sen., Čedasų mstl.     

2. Statinio  naudojimo paskirtis – 8.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti.

3. Statinio planuojama naudojimo paskirtis – 8.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti.

4. Projektavimo pradžia – 2016-12-15 

Planuojama statybos pradžia – 2017-02-25

Planuojama statybos pabaiga – 2019-06-30 m;

5. Projektuotojas  Rihardas  Mikšys , Švyturio g. 27, LT-41124  Biržai,   Tel. +370 620 39868 , el. paštas : rihardasm@yahoo.com ;

 6. Projekto  vadovas :  Rihardas  Mikšys , Švyturio g. 27, LT-41124  Biržai,   Tel. +370 620 39868 , el. paštas : rihardasm@yahoo.com ;

7. Informaciją apie Projektą gali teikti projektuotojas   Rihardas  Mikšys. Tel. +370 620 39868;  el. paštas : rihardasm@yahoo.com ;

8. Statytojas: Algis  Stakėnas, Rokiškio r. sav. Rokiškio k. sen., Čedasų mstl.Rūtų g.1

9. Pasiūlymus dėl projekto teikti raštu iki 2016-12-15 ir viešojo susirinkimo metu; Pasiūlyme turi būti nurodoma:

a) vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

b) pasiūlymo teikimo data;

c)  informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

10. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima  pas projektuotoją  Rihardą Mikšį , Švyturio g.27, LT-41124  Biržuose,   (tel. +370 620 39868 ), bei Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje  :  LT42136 ,Rokiškis , Respublikos g. 94 ,tel. ( 5 458) 71160  darbo dienomis nuo 9.00 val.  iki 12.00 val.  ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

11. Viešas susirinkimas  vyks 2016 m. gruodžio 15 d. 9 val.  Rokiškio r. sav. ,Rokiškio k. sen., Česasų mstl., Rūtų g. 1-   statytojo Algio Stakėno  gyvenamajame name.


 

GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATO (UN. NR.:7396-0012-5399) REKONSTAVIMO IR GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBOS J. VIENOŽINSKIO G. 3, AUDRONIŲ I K., OBELIŲ SEN., ROKIŠKIO R. SAV., PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

 

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais

Adresas

Rokiškio r. sav., Obelių sen., Audronys I, J. Vienožinskio g. 3

Telefono Nr.

+37061673759

Laikas

8:00-17:00

Supažindinimo termino pabaiga

2016-08-04

Viešo susirinkimo duomenys

Adresas      

Rokiškio r. sav., Obelių sen., Audronys I, J. Vienožinskio g. 3

Data  

2016-08-04

Laikas

17:30


 

 

INFORMACIJA APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMO DARBŲ PRADŽIĄ

 

Projektiniai pasiūlymai

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ŠILUMOS TRASŲ REKONSTRAVIMĄ ROKIŠKYJE

PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ

 

AB “Panevėžio energija” šiuo pranešimu informuoja visus visuomenės atstovus, jog Rokiškio mieste, planuojama atlikti:

1. „Šilumos trasos nuo grupinės boilerinės Nr.1 iki Taikos 3 rekonstrukcija“.

2. „Šilumos trasos nuo ŠK-206-02 iki grupinės boilerinės Nr.3 rekonstrukcija“

3. „Šilumos trasos nuo ŠK-305-11 iki respublikos g.45, Aukštaičių g.2,4 iki Laisvės g. 4 rekonstrukcija“

     techninį darbo projektą.. Statinio naudojimo paskirtis- inžinerinių tinklų.

Planuojama projektavimo pradžia - 2014m. gegužės mėn., pabaiga- 2014m. birželio mėn. Planuojama statybos darbų pradžia - 2014m. birželio mėn., pabaiga- 2014 m. rugsėjo mėn.

Užsakovas: AB “Panevėžio energija” Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys

Projektuojanti organizacija: UAB “ENERGETIKOS INŽINERIJA”, LT-52119 Kaunas, Ateities pl..45C, tel.+370 69821973. Projekto vadovas - Regimantas Melkūnas, tel. 8 699 73889

Visuomenės atstovai dėl rengiamo „Šilumos trasų rekonstravimas Rokiškyje“ techninio darbo projekto pasiūlymų iki viešo susirinkimo dienos gali kreiptis ir juos teikti elektroniniu paštu info@energetikosinzinerija.lt. Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2014 m. birželio mėn. 4 d. 17.00 val., Rokiškyje, Pramonės g.7

Pridedama:

 Inžinerinių tinklų išdėstymo schemos, 4 lapai.


 

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: 

Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Legiškio k. 1. Žemės sklypo kadastro Nr. 7373/0003:33 Panemunėlio k. v.

 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai (8.17). 

 3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 

UAB "Sava ranga" J. Andriuškevičienė. Archit. I. Drublionytė, el. p. info@savaranga.lt; tel. +370 611 38411.

 4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Dangira Davainienė, tdavainis@gmail.com; tel. +370 616 07494

 5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima aukščiau nurodytais adresais, darbo dienomis nuo 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. 2016 07 22 iki 2016 08 04 d.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti statytojui ir /ar projektuotojui aukščiau nurodytais adresais iki 2016 m. rugpjūčio 3 d.

 6. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Legiškio k. 1. 2016 m. rugpjūčio 5 d. 17:20 val.

 

 

 

 


Informaciją atnaujino: Ingrida Trumpaitė,
Informacija atnaujinta: 2018-08-30 09:26
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema