Sena svetainė

Parama verslui

Rokiškio rajono pagalba smulkiajam verslui

Reaguodama į COVID-19 pandemijos sukeltus padarinius, Rokiškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo nuo š.m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. fiziniai asmenys, norintys verstis veikla, galima įsigyjant verslo liudijimą, yra atleisti nuo mokėtino fiksuoto dydžio pajamų mokesčio.

Mokesčių lengvatos

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

Informuojame, kad pasiekus lėšų, skirtų Rokiškio r. savivaldybės SVV plėtros programai einamiesiems metams, limitą, paraiškų priėmimas stabdomas nuo 2020 07 31 10.00 val.

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos dokumentai

Darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas

SVV statuso deklaracija

SVV forma

Paraiškų vertinimo kriterijai

Sutarties forma ir ataskaitos forma

Verslo plėtros komisija

Darbo biržos paslaugos darbdaviams