Sena svetainė

Parama verslui

Mokesčių lengvatos

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

Paraiškos paramai gauti pagal Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą galima teikti nuo liepos 1 iki 31 d.

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos dokumentai

Darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas

SVV statuso deklaracija

SVV forma

Paraiškų vertinimo kriterijai

Sutarties forma ir ataskaitos forma

Verslo plėtros komisija

Darbo biržos paslaugos darbdaviams