Sena svetainė

Tarybos narių, savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, turto, viešų ir privačių interesų deklaracijos

Kitų asmenų Viešų ir privačių interesų deklaracijas galite rasti https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska