Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Statybos techninių projektų viešinimas

RENGIAMI TECHNINIAI PROJEKTAI

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMĄ STATINĮ, KURIS STATYBOS REGLAMENTE STR 1.04.04:2017
PRISKIRIAMAS VISUOMENEI SVARBIEMS STATINIAMS IR YRA NUMATYTAS VIEŠINIMAS
Statinio pavadinimas:
Paslaugų paskirties pastatas, statybinės technikos servisas
Statinio statybvietės adresas: Vydūno g. 20 Serapiniškio K. Serapaniškio k. Rokiškio kaimiškoji sen. Rokiškio
r. sav.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatai
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo duomenys:
Projekto autorius architektas Rytis Mažuolis A550
Projekto vadovas Rytis Mažuolis A550
El.paštas: mazuolisrytis@gmail.com tel. +370 698 28845
Statytojo duomenys:
MB” ROKBETONIS” įm.k. 304184091 adresas: Vydūno g. 12 a Parokiškės K. LT- 42170 Rokiškio r.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono Nr. ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projekto rengėjo patalpose, Savanorių pr. 192 – 602 Kaunas,
darbo dienomis nuo 8.00-17.00 (pietų pertrauka 12.00-13.00) tel.+370 698 28845
Palidomai su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti MB” ROKBETONIS” patalpose : Vydūno g. 12 a
Parokiškės K. LT- 42170 Rokiškio r. darbo dienomis nuo 17.00-19.00
Informacija apie visuomenės atstovų pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų teikimą:
Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui, dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu adresu: Savanorių
pr. 192 -602 (6 a.) Kaunas, arba elektroniniu paštu: mazuolisrytis@gmail.com ; eskizoprojektai@gmail.com
pasiūlymai teikiami iki 2020 m. gruodžio 04d 15 val.
Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gruodžio 04 d. 15.00 val – 16.00 val.
Nuotoliniu būdu (video konferencija).
I dalis ( nuo 15.00 iki 15.30)
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71369255935?pwd=RGtwRityT1BucjV4YmZEeWxkQW5VQT09
Meeting ID: 713 6925 5935
Passcode: qSd01n
II dalis ( nuo 15.30 iki 16.00)
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79394090286?pwd=NEpqdXlLVUtHZ2l5UFFpaXJtYysvQT09
Meeting ID: 793 9409 0286
Passcode: nQ09nW


KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (12.), ROKIŠKIO RAJ. SAV., ROKIŠKIO KAIM. SEN., JAKIŠKIŲ K. JAKIŠKIŲ G. 6, STATYBOS PROJEKTAS

Statybos adresas: ROKIŠKIO RAJ. SAV., ROKIŠKIO KAIM. SEN., JAKIŠKIŲ K. JAKIŠKIŲ G. 6 Sklypo Kad. Nr. 7357/0008:212
Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: KITA;
Žemės sklypo naudojimo būdas: ATLIEKŲ SAUGOJIMO, RŪŠIAVIMO IR UTILIZAVIMO (SĄVARTYNAI) TERITORIJOS;
Pavadinimas: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (12.), ROKIŠKIO RAJ. SAV., ROKIŠKIO KAIM. SEN., JAKIŠKIŲ K. JAKIŠKIŲ G. 6, STATYBOS PROJEKTAS. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI;

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI;
Statinių statybos rūšys: NAUJA STATYBA;
Statinio kategorija: YPATINGASIS;
Statytojas: UAB „ROKIŠKIO VANDENYS“ EŽERO G. 3, ROKIŠKIS
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus kontaktai: PROJEKTUOTOJAS UAB „INFES “,

ŽIRMŪNŲ G. 27, VILNIUS, ĮMONĖS KODAS 302947360,  TEL. +370 656 47 275, arunas.latakas@infes.lt IR TEL. +370 685 38 786 vytenis.navickas@infes.lt

Projekto vadovas ARŪNAS LATAKAS, A 1478, TEL. NR. +370 656 47 275

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: EŽERO G 3, ROKIŠKIS UAB “ROKIŠKIO VANDENYS”KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUJE I-IV NUO 7:00 IKI 16:15, V NUO 7:00 IKI 13:00. TAIP PAT: https://rokiskis.lt/;

tel. +370 656 47 275, arunas.latakas@infes.lt ir

tel. +370 685 38 786 vytenis.navickas@infes.lt

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus: IKI 2020 M. RUGSĖJO 09 D. 17:00 ELEKTRONINIU PAŠTU:  arunas.latakas@infes.lt ir vytenis.navickas@infes.lt, ARBA VIEŠOJO SUSIRINKIMO METU.
Viešo susirinkimo vieta (adresas): INTERNETINĖS KONFERENCIJOS BŪDU NAUDOJANTIS PROGAMĖLE „ZOOM“.  Meeting ID: 858 6155 0233 Meeting Password: Infes

Prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/85861550233?pwd=dVhMQzhoaDFRMmFDNDU4S3BsWERBUT09

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020 M. RUGSĖJO 09 D., 17:15 VAL.


 

LAIDOJIMO NAMŲ, KALNELIŠKIŲ G. 12B, KALNELIŠKIŲ K., ROKIŠKIO KAIM. SEN., ROKIŠKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

Statybvietės adresas:
Kalneliškių g. 12B, Kalneliškių k., Rokiškio kaim. sen., Rokiško r. sav.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Paslaugų paskirties pastati (7.4.)
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

J. Dūdos IVVP Nr. 465713 „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m., Tel.: +370 610 03701, justinas@statinioprojektas.lt
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

A. A. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt arba atvykus adresu: Pramonės g. 5, Rokiškio m., iki 2018-09-18 (imtinai) darbo dienomis nuo 09:00 iki 11:00 val. Tel.: +370 610 03701.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2018-09-18 (imtinai) raštu: J. Dūdos IVVP „Statinio projektas“, Pramonės g. 5, Rokiškio m.; e-paštu: justinas@statinioprojektas.lt
Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

Pramonės g. 5, Rokiškio m.,

2018-09-18, 10:00 val.


Numatomo statyti – Kitos(ūkio) paskirties pastato, skirto žemės ūkiui pažintiniai duomenys :

Pastato klasifikacija pagal paskirtį : 7.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai – žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai, garažai ir kita); 

Statytojas – Alė Deksnienė

Statinio TDP projekto pavadinimas    –   Kitos(ūkio) paskirties pastato , skirto žemės ūkiui tvarkyti Kirkūnų k, Rokiškio k. sen.,    Rokiškio r.sav. statybos techninis darbo projektas.

Objekto adresas – Kirkūnų k.   , Rokiškio k. sen., Rokiškio r. sav.

Projektuotojas –   Rihardas Mikšys .VMI individ.veiklos pažymėjimas Nr 128-51.

                            Diplomas AM NR. 001010

 

Projekto vadovas – Rimantas Balčiūnas Kvalifik. atestato Nr. 37783

Projektavimo etapai – Projektinis pasiūlymas

Statinio kategorija – Neypatingas statinys.

Statybos rūšis – Nauja statyba

 

Statinio naudojimo paskirtis –   Pastato klasifikacija pagal paskirtį : 7.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai – žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai, garažai ir kita);

 

Projektinio pasiūlymo rengimo pagrindas :

Projektinis pasiūlymas parengtas vadovaujantis teisės aktais, projektavimo užduotimi ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

Projektavimo darbai – parengiamas projektinis pasiūlymas.

 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

  1. Kelių apsaugos zonos
  2. Vandens telkinių apsaugos zonos ir 09juostos.
  3. Žemės sklypais , kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.