Sena svetainė

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius

REKOMENDACIJOS CIVILINĖS METRIKACIJOS ĮSTAIGOMS

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOS SITUACIJOS LAIKOTARPIU

Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikoje vis dar paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo, o kai kuriose savivaldybėse Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu skelbiamas lokalus karantinas, taip pat įvertindami aplinkybę, kad visoje šalyje sergamumo šia liga rodikliai auga (epidemiologinė situacija prastėja), teikiame civilinės metrikacijos įstaigoms žemiau išdėstytas rekomendacijas.

  1. Skatiname civilinės metrikacijos įstaigas, suderinus su savo savivaldybių administracijų vadovybe, imtis priemonių, kad būtų užtikrintas, kiek įmanoma, saugesnis būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimas.
  2. Rekomenduojame visoms civilinės metrikacijos įstaigoms kuo daugiau paslaugų teikti nuotoliniu būdu: informaciją ir konsultacijas gyventojams rekomenduojama teikti el. paštu arba telefonu, o prašymus įregistruoti civilinės būklės aktus, kiek tai įmanoma pagal paslaugos pobūdį ir galiojantį teisinį reguliavimą, priimti per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą ar kitais teisės aktuose nustatytais būdais.
  3. Savivaldybėse, kuriuose paskelbtas lokalus karantinas, rekomenduojama riboti dalyvaujančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičių iki 5 asmenų (neįskaičiuojant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo).
  4. Jeigu konkrečioje civilinės metrikacijos įstaigoje dėl saviizoliacijos ar kitų priežasčių nėra darbuotojų, kurie turėtų įgaliojimus ir kompetenciją organizuoti santuokos registravimo ceremoniją, rekomenduojama būsimiesiems sutuoktiniams pasiūlyti santuokos registravimą perkelti į vėlesnę datą. Jei dėl svarbių priežasčių norintys susituokti asmenys negali santuokos datos nukelti į vėlesnę datą, siūlytume bendradarbiauti su artimiausių savivaldybių civilinės metrikacijos įstaigomis ir, jei sutariama, pasiūlyti norintiems tuoktis asmenims santuokos registravimo ceremoniją perkelti į kitos savivaldybės civilinės metrikacijos įstaigą. Jeigu būsimieji sutuoktiniai nusprendžia santuoką registruoti kitoje civilinės metrikacijos įstaigoje, prašymą įregistruoti santuoką priėmusi civilinės metrikacijos įstaiga jiems grąžina jau sumokėtą valstybės rinkliavą. Ši rinkliava turėtų būti sumokama į tos savivaldybės administracijos sąskaitą, kurios civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai registruos santuoką.
  5. Savivaldybėse, kuriuose paskelbtas lokalus karantinas, rekomenduojame šiuo laikotarpiu atsisakyti registruoti santuoką sutuoktinių pasirinktoje vietoje ir ceremoniją perkelti į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas. Visose kitose savivaldybėse rekomenduojame, atsižvelgiant į Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 69 punktą, prieš santuokos ceremoniją sutuoktinių pasirinktoje vietoje įvertinti, ar dėl planuojamo santuokos ceremonijos dalyvių skaičiaus, ceremonijos patalpų ploto ir kitų aplinkybių nekils padidintas pavojus civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojams užsikrėsti Covid-19 ligą (koronaviruso infekcija). Jeigu toks pavojus nustatomas, rekomenduojame kuo anksčiau būsimiesiems sutuoktiniams pasiūlyti santuokos registravimo ceremoniją perkelti į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas.
  6. Rekomenduojame nedelsiant informuoti visuomenę apie civilinės būklės aktų registravimo paslaugų teikimo pasikeitimus savivaldybių interneto svetainėse ir savivaldybės socialinių tinklų paskyrose.
  7. Organizuojant civilinės būklės aktų registravimo paslaugų teikimą, rekomenduojame laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl aplinkos valymo, vėdinimo ir dezinfekcijos, dėl rankų higienos ir kt. bei sekti aktualią informaciją, skelbiamą www.sam.lrv.lt arba www.koronastop.lt puslapyje.

Rokiškio rajono Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje 2021 metais santuokos registruojamos : 

Vasario 13  d.
Kovo 20 d.
Balandžio 24 d.
Gegužės 15 d.
Birželio 26 d.
Liepos 17 d.
Rugpjūčio 28 d.
Rugsėjo 11 d.
Spalio 16 d.
Lapkričio 20 d.
Gruodžio 31 d.

Statistika

Metai Gimimai Mirtys Santuokos Ištuokos
1990 659 671 425 134
1991 642 662 401 136
1992 696 656 326 140
1993 536 763 283 187
1994 493 786 301 148
1995 457 733 288 127
1996 462 695 233 140
1997 513 665 184 128
1998 418 667 200 145
1999 417 643 198 100
2000 366 660 139 102
2001 364 654 143 124
2002 317 638 122 95
2003 326 690 141 121
2004 329 654 160 114
2005 286 723 158 100
2006 266 627 152 111
2007 255 676 152 103
2008 301 709 200 100
2009 275 624 144 84
2010 295 575 147 110
2011 262 625 125 109
2012 236 600 180 109
2013 260 609 164 99
2014 274 608 171 89
2015 251 579 197 65
2016 221 587 154 90
2017 226 592 169 71
2018 227 574 144 81
2019 182 540 146 78
2020 156 585 120 69

Santuokos

Rokiškio rajono Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje 2021 m. sausio 29 d. bus registruojamos santuokos:

13.30 Aleksandras Čičenikovas, gim. 1983-07-25-Ernesta Rybačauskaitė, gim. 1982-10-23.