Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

EGZAMINAI 2021-2022 M. M.

BAZINĖ MOKYKLA – ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJA

Riomerio g. 1, Rokiškis; tel. (8 458) 51593; faksas – (8 458) 51593; el. p. rastine@rvg.lt

Kiek ir kokių brandos egzaminų šiemet reikia išlaikyti norint gauti brandos atestatą?

Reikia išlaikyti du brandos egzaminus. Privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieno dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą.

Iš viso kandidatas 2021–2022 m. m. gali laikyti, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą.

Prašymą iki 2021 m. rugsėjo 25 d. dėl menų, technologijų ir brandos darbo, o iki 2021 m. lapkričio 24 d. dėl kitų brandos egzaminų pasirinkimo pateikia:

-mokinys – savo mokyklos vadovui;

-buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui;

-eksternas – bazinės mokyklos vadovui (pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

Daugiau informacijos apie šių metų egzaminus rasite Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/