Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Jaunųjų talentų rėmimo programa

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-103  “Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunųjų talentų rėmimo programos” pratęsiama Rokiškio rajono savivaldybės jaunųjų talentų rėmimo programos veikla. Jaunųjų talentų rėmimo programos lėšomis siekiama sudaryti galimybę jauniesiems talentams (rajono ir iš Rokiškio krašto kilusiems) dalyvauti tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, parodose, varžybose ir kt.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją Ritą Elmonienę (tel. 71 254, 8 614 99 307, el.p. [email protected]).

Užpildytas paraiškas (Jaunųjų talentų paramai gauti) pristatyti į savivaldybės Švietimo ir sporto skyrių (814 kab.), Ritai Elmonienei.