Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka 2016 m.

Pagalba darbui su mokinių registru:

3. Tiems NVŠ teikėjams, kurie neturi prisijungimo. Užpildyti ir PAŠTU išsiųsti, (kad gautumėte prisijungimą prie Mokinių registro ir galėtumėte suvesti mokinius) Informacinių technologijų centrui Suvalkų g. 1, Vilnius šias formas:

Įsakymo dėl NVŠ sąrašo(2016 m.) patvirtinimo Pakeitimai:

Ataskaitos dokumentai dėl NVŠ teikėjų finansuotų programų nuo 2016 m. rugsėjo 15 d iki 2016 m. gruodžio 31 d.(visiems- laisviesiems mokytojams, NVO, biudžetinėms įstaigoms):

2. Forma Nr. 2:

Ataskaitas prašome siųsti iki kovo17 d. derinimui el paštu [email protected] ir tik po suderinimo pateikti su parašais.

Sutarties dokumentai dėl NVŠ teikėjų finansuojamų programų nuo 2016 m. rugsėjo 15 d iki 2016 m. gruodžio 31 d.(visiems- laisviesiems mokytojams, NVO, biudžetinėms įstaigoms):

Užpildytus, suderintus, pasirašytus, patvirtintus antspaudais (išskyrus laisvuosius mokytojus)sutarties dokumentus 2 originaliais egzemplioriais prašome pateikti Švietimo skyriui, 805 A kab. (D. Kniazytei) prieš tai suderinę el paštu : [email protected]

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VYKDOMOS PROGRAMOS NUO 2016 M. RUGSĖJO 15 D. IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr. NVŠ PROGRAMOS TEIKĖJAS Kontaktinis tel. nr. PROGRAMOS PAVADINIMAS Mokinių skaičius UŽSIĖMIMŲ VIETA
1. ŽANA KALADIENĖ 8654 53848 "MAŽIEJI MUZIKANTAI" 8 Rokiškio r. Obelių gimnazija
2. ROKIŠKIO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA„APVALUS STALAS“ "JAUNIMO SAVIUGDOS IR ASMENINIO TOBULĖJIMO PROGRAMA" 24 Rokiškio kultūros centras
3. EGLĖ GLEMŽIENĖ 861530723 "ATEITIES DIRBTUVĖS PANDĖLYJE" 11 Rokiškio r. Pandėlio gimnazija
4. BRONISLAVA GENOVAITĖ MATIUKIENĖ 861575519 "LIAUDIES KŪRYBOS SKRYNIA" 12 Rokiškio r. Pandėlio UDC
5. SIGITA KLEMKAITĖ 867 539 482 KERAMIKOS BŪRELIS "MOLINĖJIMAI" 11 Obelių gimnazijos neformaliojo ugdymo skyrius
6. ERIKA GAIGALAS 869 878 209 "JAUNIEJI FUTBOLO TALENTAI" 9 Rokiškio KKC stadionas
7. RENATA ANDRIŪNIENĖ 868654189 "ANGLŲ KALBA KARJEROS UGDYMUI" 17 Rokiškio Senamiesčio progimnazija
8. REMIGIJUS BECONIS 868 232 507 „JUDĖK, SUŽINOK, ATRASK!“ I GRUPĖ 26 Rokiškio Senamiesčio progimnazija
9. RITA MERKIENĖ 861064417 "SPORTAS- PRASMINGAS LAISVALAIKIS" 33 Rokiškio r. Kamajų gimnazija
10. RIMA VANAGIENĖ 867071470 KŪRYBINIŲ IDĖJŲ KLUBAS ,,ŽINAU KAIP..." 24 Rokiškio mokykla-darželis "Ąžuoliukas"
11. SANDRA GINDVILIENĖ 861229175 "NERK Į MUZIKĄ" 40 Rokiškio r. Juodupės gimnazija, 27 kab.
12. SONATA BABICKIENĖ 861065823 "PAŽINK SAVE VAIDINDAMAS" 27 Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla
13. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 "GAMTOS PAŽINIMAS" 10 VšĮ Rokiškio jaunimo centras
14. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 "KERAMIKOS MENO PRADŽIAMOKSLIS" 11 Rokiškio Senamiesčio progim-nazijos Laibgalių skyrius
15. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 "PYNIMAS IŠ VYTELIŲ" (SPEC. POREIKIŲ VAIKAMS) 10 Rokiškio pagrindinė mokykla
16. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 DAILĖS BŪRELIS 11 Rokiškio Senamiesčio progimnazija
17. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 SPORTO BŪRELIS 10 VšĮ Rokiškio jaunimo centro Žiobiškio turistinė bazė
18. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 "SENIEJI LIAUDIES AMATAI" 15 Panemunėlio pagrindinė mokykla
19. ALA KRASAUSKIENĖ 861 435 372 "PROTINGI VAIKAI" 12 Kavoliškio mokykla-darželis
20. ALA KRASAUSKIENĖ 861 435 372 "ANGLŲ KALBA LINKSMAI" 13 Pandėlio pradinė mokykla
21. RIMUTĖ VALENTIENĖ 861144529 "KLASIKINĖ BIOTECHNOLOGIJA" 30 Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 326 kab.
22. RIMUTĖ VALENTIENĖ 861144529 "CHEMIJA IR CHEMINĖ TECHNOLOGIJA" 22 Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 326 kab.
23. JOLITA MARGELEVIČIENĖ 868912099 "PRISIJAUKINTI MOLĮ" 11 Pandėlio pradinės mokyklos Kazliškio skyrius
4. ERIKA KVASELYTĖ 868755136 "ŽAIDŽIU, KURIU, VAIDINU ANGLIŠKAI 41 Rokiškio J. Tūbelio progimnazija
25. ERIKA KVASELYTĖ 868755136 "MAŽIEJI ŠNEKUČIAI" 30 Rokiškio Senamiesčio progimnazija
26. MARTYNAS KARALIŪNAS 860003689 "KREPŠINIO PAGRINDAI" 13 Rokiškio r. Pandėlio gimnazija
27. ROKIŠKIO R. PANDĖLIO UDC 845 879 575 "BUITINĖ - PUOŠYBINĖ KERAMIKA" 11 Rokiškio r. Pandėlio UDC
28. ROKIŠKIO R. PANDĖLIO UDC 845 879 575 ,,AUGU SVEIKAS" 10 Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla
29. ROKIŠKIO R. PANDĖLIO UDC 845 879 575 "KOMPIUTERIS - MANO DRAUGAS" 11 Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla
30. VYTAUTAS POVILONIS 861176459 "ELEKTRONIKOS PRADMENYS IR TECHNINIS KONSTRAVIMAS" 10 Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija
31. JOLANTA KARENIAUSKIENĖ 865253706 "AMATŲ DIRBTUVĖLĖS" 22 Rokiškio r. Obelių gimnazija ir Pakriaunių k. biblioteka
32. IRENA MATELIENĖ 868632759 "LIK SVEIKA, BRITANIJA, LABAS, AMERIKA", 22 Rokiškio mokymosi ir kūrybos studija "Pelėda"
33. LIETUVOS SKAUTIJA 862033956 „LIETUVOS SKAUTIJOS VAIKŲ IR JAUNIMO PROGRAMA (ROKIŠKIO R. SAV.)" 18 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija
34. ROKIŠKIO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA 845831795 CHOREOGRAFINĖ RAIŠKA 36 Rokiškio choreografijos mokykla
35. ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLA 845852234 "RITMO ŠĖLSMAS NE TIK GITARA..." 8 Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla
36. ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLA 845852234 "DIENA SU MUZIKA" 17 Rokiškio pagrindinė mokykla / Rokiškio dienos centras neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams
37. ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLA 845852234 "LABAS, TAI AŠ!" 11 Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla
38. LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA 861 492 714 "ROKIŠKIO RAJONO JAUNŲJŲ ŠAULIŲ UGDYMO PAKOPŲ PROGRAMA" 22 Rokiškio r. Pandėlio gimnazija
39. ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS 8 458 32670 "ŽIEMOS IR VASAROS SPORTO ŽAIDIMAI" 13 Rokiškio ledo ritulio aikštelė/ Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimn. spporto salė,/ KKSC stadionas
40. ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS 8 458 32670 "KALNŲ DVIRAČIŲ SPORTAS" 10 Rokiškio SK "Moto-Roki" auto-trasa
41. ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS 8 458 32670 "KELIONĖ Į ŠACHMATŲ ŠALĮ" 8 Rokiškio Senamiesčio progimnazija
42. RASA ČYPAITĖ 862855843 "DAILIEJI AMATAI IR DIZAINAS" 14 Rokiškio r. Juodupės gimnazija, 13 kab.
43. RITA VAITIEKAUSKIENĖ 868623439 "JAUNIEJI ŪKININKAI" 10 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija (pirmad.-trečiad.)/ Rokiškio krašto muziejus(šeštadieniais)
44. RITA VAITIEKAUSKIENĖ 868623439 "KAIP JUOSTA JUOSIA" 9 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija (pirmad.-trečiad.)/ Rokiškio krašto muziejus (šeštadieniais)
45. JONAS KEPENIS 867 440 834 "VOKALINIS-INSTRUMENTINIS ANSAMBLIS“ 36 Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla
46. ARVYDAS ULDINSKAS 867 2188 35 "KELIONĖ SKAIČIŲ LABIRINTAIS" 20 Rokiškio švietimo centras (antradienias, trečiadieniais)

INFORMACIJA NVŠ PROGRAMŲ, VYKDYTŲ 2016-01-18/06-30, TEIKĖJAMS

Ataskaitos dokumentai, kuriuos prašome pateikti Švietimo skyriui (805 A kab.) prieš tai suderinus elektroniniu paštu: [email protected] iki 2016 m. spalio 1 d.

I. NVŠ teikėjams – sutartiniams (laisviesiems mokytojams, NVO):

II. NVŠ teikėjams – biudžetinėms įstaigoms:

I. Sutarties dokumentai pratęstoms programoms nuo 2016 m. sausio 18 d. (NVO, laisvųjų mokytojų):

II. savivaldybės biudžetinės įstaigos sąmatas derinasi nustatyta tvarka

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VYKDOMOS PROGRAMOS NUO 2016 M. SAUSIO 18 D. IKI 2016 M. BIRŽELIO 30 D.

NVS programos teikėjas / Programa(aprašymas, tvarkaraštis, dalyviai, programos vadovo kontaktai)* / Plačiau

  1. VšĮ Rokiškio jaunimo centras / Sporto būrelis
  2. Vitalija Pivoriūnienė

3. Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras

4. Sonata Babickienė

7. Lietuvos šaulių sąjunga

8. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga “Apvalus stalas”

9. Lietuvos skautija

10. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka / Technologijų užsiėmimai „Mažieji darbštukai“

11. VšĮ Rokiškio jaunimo centras / Senieji liaudies amatai

12. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla / Ritmo šėlsmas ne tik gitara

13. VšĮ Rokiškio jaunimo centras / Lanksti žilvičio vytelė

14. Gintaras Adomavičius

15. Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras

16. Jolanta Kareniauskiene

17. VšĮ ‘MOTO- Roki”

18. Vitalijus Jocys

19. Eleonora Baršienė

20. Rima Vanagienė

21. VšĮ Rokiškio jaunimo centras / Dailės būrelis

22. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras / “Dainuoju- gyvenu”

23. Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras

24. Sonata Babickienė

25. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla / “Labas, tai aš”

26. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka / “Having Fun with Englisch” (Smagu kartu leisti laiką mokanties anglų kalbos)

27. Rita Merkienė

28. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras / Ansamblis

29. VšĮ Rokiškio jaunimo centras / Keramikos meno pradžiamokslis

30. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras / Buitinė -puošybinė keramika

31. Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras

32. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla / Diena su muzika

33. Irena Matelienė

34. Vytautas Pavilonis

35. Erika Kvaselytė / Žaidžiu, kuriu, vaidinu angliškai

36. Jolita Margelevičienė / Buitinė -puošybinė keramika

37. Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras / Kelionė į šachmatų šalį

38. Jonas Kepenis / Vokalinis- instrumentinis ansamblis

39. Rokiškio choreografijos mokykla / Choreografinė raiška

40. Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT) / IT projektų vadyba ir komandinis darbas Rokiškio r.

41. Asta Tarailienė / Kompiuteris nuodugniai

42. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras / Dainuojam ir grojam lietuviškai

43. Erikas Gaigalas

44. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras / Kompiuterinės muzikos technologijų naudojimas estradinės muzikos studijos pamokose

45. VšĮ Rokiškio jaunimo centras / Gamtos pažinimas

46. Ingrida Mulvinienė / Šokis-vaistas kūnui ir sielai

47. Žiobiškio kaimo bendruomenė / Muzikinis teatriukas

48. Panemunėlio universalus daugiafunkcis centras / Sportuosi- augsi sveikas

49. Gintarė Cegelskienė / „Tapk Pasaulio Kūrėju“

50. Remigijus Beconis / Judėk, sužinok, atrask