Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka 2017 m.

SKELBIAME PAPILDOMĄ NAUJŲ NVŠ PROGRAMŲ PRIĖMIMĄ IR KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSTATYTĄ TVARKĄ:

Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 11 punkte numatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), iki 2018 m. sausio 15 d. 17.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (805A kab.). Adresas (Rokiškis, Respublikos g. 94, LT-42136) teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą 1 priedas (paraiška)

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, kiekvienai programai pildoma atskira paraiškos forma.

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NVŠ TEIKĖJŲ VYKDOMŲ PROGRAMŲ NUO 2017 RUGSĖJO 15 D. IKI 2017 M. GRUODŽIO 15 D. S Ą R A Š A S

NVŠ programų užsiėmimų tvarkaraštis

Ataskaitos dokumentai dėl NVŠ teikėjų finansuotų programų nuo 2017 m. rugsėjo 15 d iki 2017 m. gruodžio 15 d.

Ataskaitas prašome siųsti iki gruodžio 29 d. derinimui el paštu: [email protected] ir tik po suderinimo pateikti su parašais.

I. Ataskaitos dokumentų formos laisviesiems mokytojams, NVO (sutartiniams):

II. Ataskaitos dokumentų formos biudžetinėms įstaigoms:

Eil. Nr. NVŠ programos teikėjas Programos pavadinimas KTPRR kodas Mokinių skaičius Užsiėmimų vieta Telefonas
1. Jolanta Kareniauskienė „Amatų dirbtuvėlės“ 121100235 28 Pakriaunių g.15, Pakriaunių kaimas, Obelių sen. 865253706
2. Rimutė Valentienė „Chemija ir cheminė technologija“ 121100239 30 Rokiškio J. Tumo -Vaižganto gimnazija, Taikos g. 17, Rokiškis 861144529
3. Sandra Gindvilienė ,,Nerk į muziką“ 120100842 24 P. Cvirkos g. 16, Juodupė 861229175
4. Vytautas Pavilonis „Elektronikos pradmenys ir techninis konstravimas“ 120600205 11 Kamajų Antano Strazdo gimnazija, Šešelgio g. 8 861064417
5. Rita Merkienė „Sportas- prasmingas laisvalaikis“ 120501171 45 Kamajų Antano Strazdo gimnazija, Šešelgio g. 8 861064417
6. Ala Krasauskienė „Smart kids“ 121400287 12 Kavoliškio mokykla-darželis, Sodo g. 1, Kavoliškio k. 861435372
7. VšĮ Rokiškio jaunimo centras Dailės būrelis 120200501 10 Rokiškio Senamiesčio progimnazija, Biliūno g. 2, Rokiškis 867754746
8. Sigita Klemkaitė Keramikos būrelis „Molinėjimai“ 120200497 11 Mokyklos g. 9, Obeliai 867539482
9. Sonata Babickienė „Pažink save vaidindamas“ 120400244 33 Pandėlio pradinė mokykla, Panemunio 25 A, Pandėlys 861065823
10. Lietuvos šaulių sąjunga „Rokiškio rajono jaunųjų šaulių ugdymo pakopų programa“ 121500264 22 Panemunio g. 25, Pandėlys, Pandėlio gimnazija 861492714
11. VšĮ Rokiškio jaunimo centras „Pynimas iš vytelių“ (spec. poreikių vaikams) 121100234 10 Rokiškio pagrindinė mokykla, P. Širvio g. 1, Rokiškis 867754746
12. Erikas Gaigalas „Jaunieji futbolo talentai“ 120501174 8 Rokiškio J. Tumo -Vaižganto gimnazija, Taikos g. 17, Rokiškis 869878209
13. Žana Kaladienė „Mažieji muzikantai“ 120100846 11 Mokyklos g. 9, Obeliai 865453848
14. VšĮ Rokiškio jaunimo centras „Gamtos pažinimas“ 120800111 10 VšĮ RJC, Vytauto g. 20, Rokiškis 867754746
15. Rima Vanagienė Kūrybinių idėjų klubas „Žinau kaip...“ 122000727 38 Rokiškio mokykla-darželis "Ąžuoliukas", Taikos g. 15 867071470
16. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras „Augu sveikas“ 122000726 10 Pandėlio UDC, Kraštinės g. 9, Pandėlys 868237548
17. VšĮ Rokiškio jaunimo centras „Keramikos meno pradžiamokslis“ 120200499 10 Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių sk. (Ateities g. 5) 867754746
18. Jolita Margelevičienė „Prisijaukinti molį“ 120200500 12 Sodų g. 10, Kazliškis 868912099
19. Rita Vaitiekauskienė „Jaunieji ūkininkai“ 120800112 14 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2 868623439
20. Erika Kvaselytė „Žaidžiu, kuriu, vaidinu angliškai“ 121400289 49 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2 868755136
21. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras „Kompiuteris -mano draugas“ 121000247 11 Pandėlio pradinė mokykla, Panemunio 25 A, Pandėlys 861035423
22. Lietuvos skautija Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Rokiškio r. sav.) 121500261 20 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2 860072039
23. Eglė Glemžienė „Ateities dirbtuvės Pandėlyje“ 121500263 11 Panemunio g. 25, Pandėlys, Pandėlio gimnazija 861530723
24. Genovaitė Matiukienė „Liaudies kūrybos skrynia“ 121300214 13 Pandėlio UDC, Kraštinės g. 9, Pandėlys 861575519
25. Rimutė Valentienė „Pramoninė biotechnologija“ 121100296 30 Rokiškio J. Tumo -Vaižganto gimnazija, Taikos g. 17, Rokiškis 861144529
26. VšĮ Robotikos Akademija „Smagioji robotika“ - Rokiškis 120600203 12 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2
27. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga "Apvalus stalas" „Jaunimo saviugdos ir asmeninio tobulėjimo programa“ 121500311 28 Rokiškio kultūros centras, Respublikos g. 96, Rokiškis 861029473
28. VšĮ Rokiškio jaunimo centras „Karklo vytelės paslaptis“ 121100294 15 Panemunėlio pagrindinė mokykla, Kamajų g. 11 867754746
29. VšĮ Rokiškio jaunimo centras „Robotika“ 120600302 20 Vytauto g.20, Rokiškis - 1 grupė Kavoliškio mokykla-darželis, Sodo g. 1, Kavoliškio k.- 2 grupė 867754746
30. Rokiškio r. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras „Aš galiu lipdyti“ 120200641 10 Pandėlio UDC, Kraštinės g. 9, Pandėlys 868912099
31. Arvydas Uldinskas „Kelionės skaičių labirintais“ 121000337 30 Švietimo centras, P. Širvio g. 1, Rokiškis 867218835
32. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla „Muzikos spalvos“ 120101230 9 Rokiškio pagrindinė mokykla, P. Širvio g. 1, Rokiškis 869847547
33. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla „Ritmo šėlsmu“ 120101229 16 Kauno g.4 , Rokiškis 868623628
34. Eleonora Baršienė „Kai rankos prakalbina molį“ 120200642 21 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2 860072039
35. Jonas Kepenis „Vokalinis-instrumentinis ansamblis“ 120101231 33 Jūžintų J.O. Širvydo pagrindinė mokykla, Beržų g. 3, Jūžintų m. 867440834
36. Erika Kvaselytė „Išmanieji peliukai“ 121400404 28 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2 868755136
37. Rokiškio kultūros centras "Sveikas etiudas" 120400306 15 Rokiškio kultūros centras, Respublikos g. 96, Rokiškis 868632759
38. Remigijus Beconis „Judėk, sužinok, atrask“ 120501499 26 Rokiškio Senamiesčio progimnazija (J. Biliūno g. 2, Rokiškis) 868232507
39. VšĮ "American English School" Panevėžio filialas „Viešojo kalbėjimo pagrindai 2“, Rokiškio r.10-14 metų moksleiviams (anglų kalba) 121400294 21 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2 868561940
40. Erika Kvaselytė "Žaisk ir mokykis" 121400405 30 Rokiškio Senamiesčio progimnazija (J. Biliūno g. 2, Rokiškis) 868755136

Sutarties dokumentai (ISAK) dėl NVŠ teikėjų finansuojamų programų nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d .(TIK laisviesiems mokytojams ir NVO teikejams):

Užpildytus, suderintus (t.y. gavus suderinimą el. paštu), pasirašytus, sutarties dokumentus 2 originaliais egzemplioriais iki 2017 m. spalio 3 d. prašome pateikti Švietimo skyriui, 805 A kab. (D. Kniazytei) prieš tai suderinę el. paštu : [email protected]

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSTATYTĄ TVARKĄ:

Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 11 punkte numatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), iki 2017 m. birželio 30 d. 15.45 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (805A kab.). Adresas (Rokiškis, Respublikos g. 94, LT-42136) teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą 1 priedas (paraiška)

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, kiekvienai programai pildoma atskira paraiškos forma.

Naujo švietimo paslaugų teikėjo registravimasis Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR)

Pagalba NVŠ teikėjams darbui su mokinių registru:

3. Tiems NVŠ teikėjams, kurie neturi prisijungimo. Užpildyti ir PAŠTU išsiųsti, (kad gautumėte prisijungimą prie Mokinių registro ir galėtumėte suvesti mokinius) Informacinių technologijų centrui Suvalkų g. 1, Vilnius šias formas:

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-17 “Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo”

Ataskaitos dokumentai dėl NVŠ teikėjų finansuotų programų nuo 2017 m. vasario 1 d iki 2017 m. gegužės 31 d.

Ataskaitas prašome siųsti iki birželio 21 d. derinimui el paštu [email protected] ir tik po suderinimo pateikti su parašais.

I. Ataskaitos dokumentų formos laisviesiems mokytojams, NVO (sutartiniams):

II. Ataskaitos dokumentų formos biudžetinėms įstaigoms:

Ataskaitas prašome siųsti iki birželio 21 d. derinimui el paštu [email protected] ir tik po suderinimo pateikti su parašais.

Sutarties dokumentai dėl NVŠ teikėjų finansuojamų programų nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d.(TIK laisviesiems mokytojams ir NVO teikejams):

Užpildytus, suderintus (t.y. gavus suderinimą el. paštu), pasirašytus, sutarties dokumentus 2 originaliais egzemplioriais iki 2017 m. kovo 31 d. prašome pateikti Švietimo skyriui, 805 A kab. (D. Kniazytei) prieš tai suderinę el. paštu : [email protected]

2017 m. vasario 1 d. – gegužės 31 d. finansuojamų NVŠ programų sąrašas:

Eil. Nr. NVŠ PROGRAMOS TEIKĖJAS Kontaktinis tel. nr. PROGRAMOS PAVADINIMAS Mokinių skaičius UŽSIĖMIMŲ VIETA
1. ŽANA KALADIENĖ 8654 53848 "MAŽIEJI MUZIKANTAI" 8 Rokiškio r. Obelių gimnazija
2. ROKIŠKIO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA„APVALUS STALAS“ "JAUNIMO SAVIUGDOS IR ASMENINIO TOBULĖJIMO PROGRAMA" 24 Rokiškio kultūros centras
3. EGLĖ GLEMŽIENĖ 861530723 "ATEITIES DIRBTUVĖS PANDĖLYJE" 11 Rokiškio r. Pandėlio gimnazija
4. BRONISLAVA GENOVAITĖ MATIUKIENĖ 861575519 "LIAUDIES KŪRYBOS SKRYNIA" 12 Rokiškio r. Pandėlio UDC
5. SIGITA KLEMKAITĖ 867 539 482 KERAMIKOS BŪRELIS "MOLINĖJIMAI" 8 Obelių gimnazijos neformaliojo ugdymo skyrius
6. ERIKAS GAIGALAS 869 878 209 "JAUNIEJI FUTBOLO TALENTAI" 8 Rokiškio KKC stadionas
7. REMIGIJUS BECONIS 868 232 507 „JUDĖK, SUŽINOK, ATRASK!“ I GRUPĖ 27 Rokiškio Senamiesčio progimnazija
8. RITA MERKIENĖ 861064417 "SPORTAS- PRASMINGAS LAISVALAIKIS" 33 Rokiškio r. Kamajų gimnazija
9. RIMA VANAGIENĖ 867071470 KŪRYBINIŲ IDĖJŲ KLUBAS ,,ŽINAU KAIP..." 24 Rokiškio mokykla-darželis "Ąžuoliukas"
10. SANDRA GINDVILIENĖ 861229175 "NERK Į MUZIKĄ" 40 Rokiškio r. Juodupės gimnazija, 27 kab.
11. SONATA BABICKIENĖ 861065823 "PAŽINK SAVE VAIDINDAMAS" 27 Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla
12. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 "GAMTOS PAŽINIMAS" 10 VšĮ Rokiškio jaunimo centras
13. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 "KERAMIKOS MENO PRADŽIAMOKSLIS" 11 Rokiškio Senamiesčio progim-nazijos Laibgalių skyrius
14. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 "PYNIMAS IŠ VYTELIŲ" (SPEC. POREIKIŲ VAIKAMS) 10 Rokiškio pagrindinė mokykla
15. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 DAILĖS BŪRELIS 11 Rokiškio Senamiesčio progimnazija
16. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 SPORTO BŪRELIS 10 VšĮ Rokiškio jaunimo centro Žiobiškio turistinė bazė
17. VŠĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS 845832732 "SENIEJI LIAUDIES AMATAI" 15 Panemunėlio pagrindinė mokykla
18. ALA KRASAUSKIENĖ 861 435 372 "PROTINGI VAIKAI" 12 Kavoliškio mokykla-darželis
19. RIMUTĖ VALENTIENĖ 861144529 "KLASIKINĖ BIOTECHNOLOGIJA" 30 Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 326 kab.
20. RIMUTĖ VALENTIENĖ 861144529 "CHEMIJA IR CHEMINĖ TECHNOLOGIJA" 22 Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 326 kab.
21. JOLITA MARGELEVIČIENĖ 868912099 "PRISIJAUKINTI MOLĮ" 11 Pandėlio pradinės mokyklos Kazliškio skyrius
22. ERIKA KVASELYTĖ 868755136 "ŽAIDŽIU, KURIU, VAIDINU ANGLIŠKAI 42 Rokiškio J. Tūbelio progimnazija
23. ROKIŠKIO R. PANDĖLIO UDC 845 879 575 "BUITINĖ - PUOŠYBINĖ KERAMIKA" 11 Rokiškio r. Pandėlio UDC
24. ROKIŠKIO R. PANDĖLIO UDC 845 879 575 ,,AUGU SVEIKAS" 10 Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla
25. ROKIŠKIO R. PANDĖLIO UDC 845 879 575 "KOMPIUTERIS - MANO DRAUGAS" 11 Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla
26. VYTAUTAS POVILONIS 861176459 "ELEKTRONIKOS PRADMENYS IR TECHNINIS KONSTRAVIMAS" 11 Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija
27. JOLANTA KARENIAUSKIENĖ 865253706 "AMATŲ DIRBTUVĖLĖS" 22 Rokiškio r. Obelių gimnazija ir Pakriaunių k. biblioteka
28. LIETUVOS SKAUTIJA 862033956 „LIETUVOS SKAUTIJOS VAIKŲ IR JAUNIMO PROGRAMA (ROKIŠKIO R. SAV.)" 18 Rokiškio krašto muziejaus teritorijoje
29. ROKIŠKIO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA 845831795 CHOREOGRAFINĖ RAIŠKA 36 Rokiškio choreografijos mokykla
30. ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLA 845852234 "RITMO ŠĖLSMAS NE TIK GITARA..." 8 Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla
31. ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLA 845852234 "DIENA SU MUZIKA" 17 Rokiškio pagrindinė mokykla / Rokiškio dienos centras neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams
32. ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLA 845852234 "LABAS, TAI AŠ!" 11 Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla
33. LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA 861 492 714 "ROKIŠKIO RAJONO JAUNŲJŲ ŠAULIŲ UGDYMO PAKOPŲ PROGRAMA" 22 Rokiškio r. Pandėlio gimnazija
34. ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS 8 458 32670 "ŽIEMOS IR VASAROS SPORTO ŽAIDIMAI" 13 Rokiškio ledo ritulio aikštelė/ Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimn. spporto salė,/ KKSC stadionas
35. ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS 8 458 32670 "KALNŲ DVIRAČIŲ SPORTAS" 10 Rokiškio SK "Moto-Roki" auto-trasa
36. ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS 8 458 32670 "KELIONĖ Į ŠACHMATŲ ŠALĮ" 8 Rokiškio Senamiesčio progimnazija
37. RASA ČYPAITĖ 862855843 "DAILIEJI AMATAI IR DIZAINAS" 10 Rokiškio r. Juodupės gimnazija, 13 kab.
38. RITA VAITIEKAUSKIENĖ 868623439 "JAUNIEJI ŪKININKAI" 10 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija