Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka 2018 m.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka 2018

Sutarties dokumentai dėl NVŠ teikėjų finansuojamų programų nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki 2018 m. gruodžio 14 d .(TIK laisviesiems mokytojams, NVO, kitų savivaldybių teikėjams):

Užpildytus, suderintus (t.y. gavus suderinimą el. paštu), pasirašytus, sutarties dokumentus 2 originaliais egzemplioriais iki 2018 m. rugsėjo 28 d. prašome pateikti Švietimo skyriui, 805 A kab. (D. Kniazytei) prieš tai suderinę el. paštu : [email protected]

Ataskaitos dokumentai dėl NVŠ teikėjų finansuotų programų nuo 2018 m. rugsėjo 17 d iki 2018 m. gruodžio 14 d., kurias turite pateikti iki (data bus patikslinta) Ataskaitas būtina siųsti derinimui el. paštu [email protected] ir tik po suderinimo pateikti su parašais.

NVO (tiems NVŠ teikėjams, kurie pasirašė sutartis su savivaldybe):

(Jaunimo centras, Muzikos mokykla, Pandėlio UDC, Rokiškio kultūros centras):

2. Finansų skyriui teikti Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintas atskaitomybės formas.

Ataskaitas prašome siųsti derinimui el. paštu [email protected] ir tik po suderinimo pateikti su parašais.

SKELBIAME NAUJŲ NVŠ PROGRAMŲ PRIĖMIMĄ IR KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSTATYTĄ TVARKĄ:

Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 11 punkte numatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), iki 2018 m. birželio 29 d. 15.45 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (805A kab.) adresu (Rokiškis, Respublikos g. 94, LT-42136) teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą 1 priedas (paraiška)

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, kiekvienai programai pildoma atskira paraiškos forma.

S u t a r t i e s su tėvais forma ir pildymo instrukcija:

Ataskaitos dokumentai dėl NVŠ teikėjų finansuotų programų nuo 2018 m. vasario 1 d iki 2018 m. gegužės 31 d., kurias turite pateikti iki birželio 29 d. Ataskaitas būtina siųsti derinimui el. paštu [email protected] ir tik po suderinimo pateikti su parašais.

I. Ataskaitos dokumentų formos laisviesiems mokytojams, NVO (tiems NVŠ teikėjams, kurie pasirašė sutartis su savivaldybe):

II. Ataskaitos dokumentų formos biudžetinėms įstaigoms (Jaunimo centras, Muzikos mokykla, Pandėlio UDC):

Ataskaitas prašome siųsti derinimui el paštu [email protected] ir tik po suderinimo pateikti su parašais.

Sutarties dokumentai dėl NVŠ teikėjų finansuojamų programų nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d .(TIK laisviesiems mokytojams, NVO, kitų savivaldybių teikėjams):

Užpildytus, suderintus (t.y. gavus suderinimą el. paštu), pasirašytus, sutarties dokumentus 2 originaliais egzemplioriais iki 2018 m. vasario 19 d. prašome pateikti Švietimo skyriui, 805 A kab. (D. Kniazytei) prieš tai suderinę el. paštu : [email protected]

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NVŠ TEIKĖJŲ PROGRAMŲ, KURIOS TĘSIAMOS / VYKDOMOS NUO 2018 VASARIO 1 D. IKI 2018 M. GEGUŽĖS 31 D., S Ą R A Š A S

Eil. Nr. NVŠ programos teikėjas Programos pavadinimas KTPRR kodas Mokinių skaičius MR Užsiėmimų vieta Telefonas
1. Jolanta Kareniauskienė „Amatų dirbtuvėlės“ 121100235 28 1 gr. Obelių gimnazija, Mokyklos g. 9; 2 gr.Pakriaunių g.15, Pakriaunių kaimas, Obelių sen. 865253706
2. Rimutė Valentienė „Chemija ir cheminė technologija“ 121100239 25 Rokiškio J. Tumo -Vaižganto gimnazija, Taikos g. 17, Rokiškis 861144529
3. Sandra Gindvilienė ,,Nerk į muziką“ 120100842 24 P. Cvirkos g. 16, Juodupė 861229175
4. Rita Merkienė „Sportas- prasmingas laisvalaikis“ 120501171 60 Kamajų Antano Strazdo gimnazija, Šešelgio g. 8 861064417
5. Ala Krasauskienė „Smart kids“ 121400287 12 Kavoliškio mokykla-darželis, Sodo g. 1, Kavoliškio k. 861435372
6. VšĮ Rokiškio jaunimo centras Dailės būrelis 120200501 10 Rokiškio Senamiesčio progimnazija, Biliūno g. 2, Rokiškis 867754746
7. Sigita Klemkaitė Keramikos būrelis „Molinėjimai“ 120200497 11 Mokyklos g. 9, Obeliai 867539482
8. Sonata Babickienė „Pažink save vaidindamas“ 120400244 33 Pandėlio pradinė mokykla, Panemunio 25 A, Pandėlys 861065823
9. Lietuvos šaulių sąjunga „Rokiškio rajono jaunųjų šaulių ugdymo pakopų programa“ 121500264 23 Panemunio g. 25, Pandėlys, Pandėlio gimnazija 861492714
10. VšĮ Rokiškio jaunimo centras „Pynimas iš vytelių“ (spec. poreikių vaikams) 121100234 10 Rokiškio pagrindinė mokykla, P. Širvio g. 1, Rokiškis 867754746
11. Erikas Gaigalas „Jaunieji futbolo talentai“ 120501174 14 Rokiškio J. Tumo -Vaižganto gimnazija, Taikos g. 17, Rokiškis 869878209
12. Žana Kaladienė „Mažieji muzikantai“ 120100846 11 Mokyklos g. 9, Obeliai 865453 848
13. VšĮ Rokiškio jaunimo centras „Gamtos pažinimas“ 120800111 10 VšĮ RJC, Vytauto g.20, Rokiškis 867754746
14. Rima Vanagienė Kūrybinių idėjų klubas „Žinau kaip...“ 122000727 33 Rokiškio mokykla-darželis "Ąžuoliukas", Taikos g. 15 867071470
15. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras „Augu sveikas“ 122000726 10 Pandėlio UDC, Kraštinės g. 9, Pandėlys 868237548
16. VšĮ Rokiškio jaunimo centras „Keramikos meno pradžiamokslis“ 120200499 10 Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyrius (Ateities g.5, g. 2,) 867754746
17. Jolita Margelevičienė „Prisijaukinti molį“ 120200500 12 Sodų g. 10, Kazliškis 868912099
18. Erika Kvaselytė „Žaidžiu, kuriu, vaidinu angliškai“ 121400289 49 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2 868755136
19. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras „Kompiuteris -mano draugas“ 121000247 9 Pandėlio pradinė mokykla, Panemunio 25 A, Pandėlys 861035423
20. Lietuvos skautija Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Rokiškio r. sav.) 121500261 20 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2 860072039
21. Eglė Glemžienė „Ateities dirbtuvės Pandėlyje“ 121500263 11 Panemunio g. 25, pandėlys, Pandėlio gimnazija 861530723
22. Genovaitė Matiukienė „Liaudies kūrybos skrynia“ 121300214 13 Pandėlio UDC, Kraštinės g. 9, Pandėlys 861575519
23. Rimutė Valentienė „Pramoninė biotechnologija“ 121100296 22 Rokiškio J. Tumo -Vaižganto gimnazija, Taikos g. 17, Rokiškis 861144529
24. VšĮ Robotikos Akademija „Smagioji robotika“ - Rokiškis 120600203 11 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2
25. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga "Apvalus stalas" „Jaunimo saviugdos ir asmeninio tobulėjimo programa“ 121500311 30 Rokiškio kultūros centras, Respublikos g. 96, Rokiškis 861029473
26. VšĮ Rokiškio jaunimo centras „Karklo vytelės paslaptis“ 121100294 15 Panemunėlio pagrindinė mokykla, Kamajų g. 11 867754746
27. VšĮ Rokiškio jaunimo centras „Robotika“ 120600302 30 Vytauto g.20, Rokiškis 1 gr. Kavoliškio mokykla-darželis, Sodo g. 1, Kavoliškio k.- 2 gr. Kamajų g. 11, Panemunėlio glž. st. Rokiškio r.-3 gr. 867754746
28. Rokiškio r. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras „Aš galiu lipdyti“ 120200641 10 Pandėlio UDC, Kraštinės g. 9, Pandėlys 868912099
29. Arvydas Uldinskas „Kelionės skaičių labirintais“ 121000337 30 Švietimo centras, P. Širvio g. 1, Rokiškis 867218835
30. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla „Muzikos spalvos“ 120101230 9 Rokiškio pagrindinė mokykla, P. Širvio g. 1, Rokiškis 869847547
31. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla „Ritmo šėlsmu“ 120101229 17 Kauno g.4 , Rokiškis 868623628
32. Eleonora Baršienė „Kai rankos prakalbina molį“ 120200642 30 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2 860072039
33. Jonas Kepenis „Vokalinis-instrumentinis ansamblis“ 120101231 33 Jūžintų J.O. Širvydo pagrindinė mokykla, Beržų g. 3, Jūžintų m. 867440834
34. Erika Kvaselytė „Išmanieji peliukai“ 121400404 28 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2 868755136
35. Remigijus Beconis „Judėk, sužinok, atrask“ 120501499 26 Rokiškio Senamiesčio progimnazija (J. Biliūno g. 2, Rokiškis) 868232507
36. VšĮ "American English School" Panevėžio filialas „Viešojo kalbėjimo pagrindai 2“, Rokiškio r.10-14 metų moksleiviams (anglų kalba) 121400294 102 Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2 868561940
37. Erika Kvaselytė "Žaisk ir mokykis" 121400405 30 Rokiškio Senamiesčio progimnazija (J. Biliūno g. 2, Rokiškis) 868755136
38. VšĮ "American English School" Panevėžio filialas "Bendrauk drąsiai 2" Rokiškio r. 7-9 metų moksleiviams (anglų kalba) 121400292 42 Rokiškio Senamiesčio progimnazija (J. Biliūno g. 2, Rokiškis) 8 63005707
39. Sonata Babickienė „Mokausi vaidindamas” 120400245 11 Rokiškio r. Pandėlio gimnazija, Panemunio g. 25, Pandėlys 861065823
40. Sporto klubas „TORNADO” „Kovos menai” 120501692 26 Aušros g. 27, Rokiškis 860610358
41. Vilma Krasauskaitė „Atradimai su Lego Mindstorms EV3” 120600336 14 Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla, Panemunio 25 A, Pandėlys
42. Ingrida Mulvinienė „Sportas Muzikos ritmu!” 120501743 45 Respublikos g. 92, Rokiškis (centrinio pašto 4 aukšte, I. Mulvinienės gimnastikos salėje); J. Biliūno g. 2 (Rokiškio Senamiesčio progimnazijos sporto salėje) 865650516
Iš viso mokinių: 999

SKELBIAME PAPILDOMĄ NAUJŲ NVŠ PROGRAMŲ PRIĖMIMĄ IR KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSTATYTĄ TVARKĄ:

Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 11 punkte numatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), iki 2018 m. birželio 29 d. 15.45 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (805A kab.) adresu (Rokiškis, Respublikos g. 94, LT-42136) teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą 1 priedas (paraiška)

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, kiekvienai programai pildoma atskira paraiškos forma.

R e k o m e n d a c i j o s dėl sutarčių su tėvais rengimo: