Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka 2019 metais

Sutarties dokumentai dėl NVŠ teikėjų finansuojamų programų nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d .(TIK laisviesiems mokytojams, NVO, kitų savivaldybių teikėjams):

Užpildytus, suderintus (t.y. gavus suderinimą el. paštu), pasirašytus, sutarties dokumentus 2 originaliais egzemplioriais iki 2019 m. vasario 22 d. prašome pateikti Švietimo skyriui, 805 A kab. (D. Kniazytei) prieš tai suderinę el. paštu : [email protected]

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka 2019 m.
KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS NVŠ PROGRAMOMS, KURIOS BUS VYKDOMOS 2019 M. RUGSĖJO 16 – GRUODŽIO 16 D. LAIKOTARPIU

Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 10 ir 11 punktuose ( Aprašas <<>>) numatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), iki 2019 m. birželio 28 d. 15.45 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (805A kab.) adresu (Rokiškis, Respublikos g. 94, LT-42136) teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą 1 priedas (Paraiška<<>>). NVŠ teikėjus kviečiame vadovautis šiais NVŠ teikėjų žingsniais (2019 m. 2 pusmečio) <<>>

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, kiekvienai programai pildoma atskira paraiškos forma.