Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka 2020 -2023 m.

NVŠ teikėjų Rokiškio rajono savivaldybėje žingsniai 2023 m. 2 pusmetyje
Savivaldybės lygmens Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų, vykdomų nuo 2023m. rugsėjo 15 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. , sąrašas

DĖL FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS LYGMENS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (2023-09-14 d. AV-619) 

  1. FINANSUOJAMŲ NUO 2023 M. RUGSĖJO 15 D. IKI 2023 M. LAPKRIČIO 30 D. SAVIVALDYBĖS LYGMENS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS
  2. NEFINANSUOJAMŲ NUO 2023 M. RUGSĖJO 15 D. IKI 2023 M. LAPKRIČIO 30 D. SAVIVALDYBĖS LYGMENS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

NVŠ programų pasiskirstymas savivaldybės teritorijoje 2023 m., 2022 m.  ; 2019 m.2018 m.

NAUJŲ NVŠ PROGRAMŲ TEIKIMAS 2023 M. VYKDOMAS  LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2022 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMU NR. 46 NUSTATYTA TVARKA IR

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. BIRŽELIO 7 D. ĮSAKYMU NR. AV-444 “DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO”

Švietimo teikėjas kiekvienai vertinimui teikiamai NVŠ programai elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt užpildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (toliau – Paraiška) (Aprašo 1 priedas). Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus iki Aprašo 21.1 ir 21.2 papunkčiuose nustatytų datų 23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku:
pateikus iki birželio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki rugpjūčio 1 d.;
pateikus iki spalio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki gruodžio 1 d.

Savivaldybės lygmens Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų, vykdomų nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d., sąrašas

DĖL FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS LYGMENS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

FINANSUOJAMŲ NUO 2023 M. SAUSIO 1 D. IKI 2023 M. GEGUŽĖS 31 D. SAVIVALDYBĖS LYGMENS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

NEFINANSUOJAMŲ NUO 2023 M. SAUSIO 1 D. IKI 2023 M. GEGUŽĖS 31 D. SAVIVALDYBĖS LYGMENS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

REKOMENDACIJOS IR NAUDINGI DOKUMENTAI
https://www.lmnsc.lt/nvs-programu-tikslinis-finansavimas/

Naujų NVŠ teikėjų registracijos ŠMIR registre prašymų formos: *Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelė; *Kito (NVO) švietimo teikėjo-registravimo anketa 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką reglamentuojantys dokumentai:

 Nauja sutarties su tėvais forma nuo 2022 m. kovo 1 d. besikečiantiems vaikams 

Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

Išaiškinimas dėl HN reikalavimų