Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rajono švietimo įstaigose vykdomi projektai

BANDOMOJO 4K MODELIO ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS (2022-02-08 / 2023-08-31)
Rokiškio Senamiesčio progimnazija, Rokiškio r. Pandėlio ir Juodupės gimnazijos dalyvauja iš  Europos sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001)  4K modelio diegimo mokyklose veiklose.
Balandžio 4–5 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizavo bandomojo 4K modelio koordinatorių mokymus, kurie vyko Žirmūnų g.1B, Vilniuje. Mokymuose dalyvavo aštuoni   projekte dalyvaujančių mūsų rajono mokyklų mokytojai.
Pagrindinis mokymų tikslas – supažindinti su įrankiais ir suteikti kompetencijas, būtinas sėkmingam 4K modelio įgyvendinimui mokykloje. Modelis skirtas pripažinti mokinių neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas. Programoje dalyvavo 30 mokytojų iš Alytaus, Kaišiadorių, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio r. savivaldybių. Mokymai (40 val.) vyks dviem etapais. Antroji dalis vyks gegužės mėn.
Plačiau apie 4K modelį skaitykite čia >>>
2017 m.

2017 m. lapkričio 14 d. Švietimo mainų paramos fondas sukvietė visų fondo administruojamų programų („Mokymosi visą gyvenimą“, „Socrates“, „Leonardo da Vinci“, ERASMUS+) projektus vykdančias arba vykdžiusias institucijas į kasmetinį renginį „Kokybės apdovanojimai 2017“, Rokiškio rajono savivaldybės 2015–2016 m. vykdytas ERASMUS+ KA1 programos projektas „Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio rajono mokyklose“ buvo išrinktas kokybiškiausiu projektu bendrojo ugdymo sektoriuje (inf. apie projektą http://www.rokiskis.lt/lt/svietimas/erasmus–ka1-projektas.html ). daugiau…

2017 m. rugsėjo 21 d. Rokiškio kultūros centre vyko rajono švietimo įstaigų ataskaitinė konferencija, skirta pristatyti 2015-2017 m. vykdytus/vykdomus tarptautinius ERASMUS+, eTwinning ir kitų programų projektus bei jų įtaką ugdymo procesams ir ugdytinių pažangai. Renginyje dalyvavo mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai, savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas A.Laužadis. Dalyvius pasveikino Rokiškio rajono mero pavaduotoas E.Vilimas. Į konferenciją atvyko ir Švietimo mainų paramos fondo Bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas Vytautas Pačiauskas, kurio tegimu, švietimo tarptautinių projektų srityje tarp šalies savivaldybių ryškiausiai išsiskiria dvi, tai – Rokiškio ir Prienų rajonų savivaldybės. Šis mūsų savivaldybės aukštas įvertinimas suteikė daugiau pasitikėjimo ir įkvėpimo tęsti pradėtas veiklas. Konferencijos metu 10 rajono švietimo įstaigų pristatė savo tarptautinių projektų vykdymo patirtį, pasidalino idėjomis. Konferencijos metu veikė Rokiškio rajono švietimo įstaigų tarptautinių projektų metu sukurtų produktų paroda, buvo parengti mokyklų stendai.

Konferencijos dalyvių pranešimai:

Rokiškio J. Tūbelio progimnzijos tarptautinių projektų patirtis – http://prezi.com/keoyk29osfg-/?utm_campaign=share&utm_medium=copyu (V.Krasauskaitė)

2017 m. vasario 2 d .ERASMUS+ KA1 (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) programos projektų konkursui iš viso buvo pateiktos 138 bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų sektoriaus paraiškos. Tarp jų – 3 Rokiškio bendrojo ugdymo mokyklų bei 1 suaugusiųjų sektoriaus paraiškos:

2016 m.

2016-2017 m.m. Rokiškyje įgyvendinami 2 ERASMUS+KA1 bendrojo ugdymo projektai, kurie gavo finansavimą:

Rokiškio r. savivaldybės Švietimo skyriaus projektas “Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovų kompetencijų tobulinimas per Europos Šiaurės šalių švietimo naudingų praktikų pažinimą ir pritaikymą” ir

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos projektas “Tobulėjantis mokytojas, pažangesnė mokykla”.

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko 2016 m. vasario 2 d. programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo (KA1) konkursui pateiktų švietimo ir mokymo sektoriaus paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 324 paraiškos, tarp jų ir 4 Rokiškio r. švietimo įstaigų paraiškos:

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos projektui “Tobulėjantis mokytojas, pažangesnė mokykla” – GAUTAS FINANSAVIMAS

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos projektui “Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovų kompetencijų tobulinimas per Europos Šiaurės šalių švietimo naudingų praktikų pažinimą ir pritaikymą” GAUTAS FINANSAVIMAS

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos projektui “Programavimas įvairių dalykų pamokose”;

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ projektui “Mokytojas – ateities bendruomenės architektas”

2015 m.

Rokiškio m. vaikų lopšelis-darželis “Varpelis” vykdė eTwinning tarptautinius projektus. daugiau…

Rokiškio mokykla-darželis “Ąžuoliukas” 2015-2017 m. vykdė ERASMUS+KA 2 pgrindinio veiksmo tarpmokyklinį projektą “Children Tell the History” (“Vaikai kuria istoriją”), projektui skirta 31 263,00 EUR dotacija.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija 2015-2017 m. vykdė ERASMUS+KA2 pagrindinio veiksmo tarpmokyklinį projektą “Do It Yourself” (“Daryk pats”), projektui skirta 33 980,00 EUR dotacija.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kartu su Švietimo centru ir Kamajų Antano Strazdo gimnazija ir kolegomis iš Bulgarijos Provadijos savivaldybės 2015-2017 m. vykdys ERASMUS KA2 – bendrojo ugdymo sektoriaus ugdymo strateginės partnerystės projektą “The Creating of New Methodology of Entrepreneurship Education through the European Regional Strategic Partnership”. Tai projektas, skirtas verslumo ugdymo metodikos sukūrimui per regioninę patrnerystę. Nauja metodika leis įvairių dalykų mokytojams išbandyti daugiau praktinio mokymo strategijų nuo 5 klasės, mokyklose bus kuriamos simuliacinės verslo įmonės, mokytojai mokysis verslumo ugdymo metodikos ir žiniomis dalinsis su kolegomis. Projekto paraišką rengė savivaldybės Švietimo skyriaus specialistai, kuri 2015 m. liepos mėn. Švietimo mainų paramos fondo ir Europos Komisijos ekspertų buvo atrinkta kaip tinkama finansavimui, projekto idėjos įgyvendinimui skirta 88 988,00 EUR finansinė parama. Iš viso šiame sektoriuje atriknkta finansavimui 7 paraiškos. plačiau…

Rokiškio rajono savivaldybės administracija kartu su 8 rajono bendrojo ugdymo mokyklomis sudariusi konsorciumo sutartį 2015-2016 m. vykdo ERASMUS+ KA1 (Asmenų mobilumas mokymosi tikslais) pagrindinio veiksmo projektą “Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio r. mokyklose” . Projekto metu bus sudarytos sąlygos 18 Rokiškio mokytojų dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose Suomijoje, Anglijoje ir Graikijoje. Projekto paraiška buvo atrinkta finansavimui 2015 gegužės 13 d. ir pateko tarp 27 Lietuvoje finansuotų bendrojo ugdymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo (KA1) projektų paraiškų. plačiau…

Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras kartu su Rokiškio lopšeliu-darželiu “Varpelis” ir partneriais Turkijoje bei Slovėnijoje 2015-2017 m. vykdė ERASMUS+KA2 mokyklinį projektą “Dabarties asmeniui reikalingų kompetencijų suteikimas”, projekto dotacija 75 680,00 EUR.

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazija (“Romuvos” padalinys) vykdytas ERASMUS+ programos 2 pagrindinio veiksmo projektas “Culture, nature And People – meeting points of Lithuania, The Czech Republic and Bulgaria”. daugiau…

2014 m. ir ankstesni

Tarptautinis Comenius Regio projektas “Learning is fun / Mokytis yra smagu”, vykdytas Rokiškio r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus kartu su Rokiškio juozo Tūbelio progimnazija, švietimo centru ir su partneriais Bulgarijos Provadijos savivaldybėje, Švietimo mainų paramos fondo pripažintas 2014 m. Kokybės konkurso laureatu už kokybišką projekto viešinimą ir rezultatų sklaidą.

Tarptautinis Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas „European Readers‘ Club“ (ERC), LLP-GRU-MP-2011-LT-00090, finansuotas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, tapo vienu iš geriausiai įgyvendintų projektų. Pagrindinis projekto koordinatorius – Ternopilska fondas (Lenkija), partnerės šalys: Lietuva (Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras), Lenkija, Italija, UK ir Turkija. Lenkijos nacionalinės agentūros projektas patalpintas, kaip pavyzdinis gerosios patirties sklaidos projektas.

2010-2014 m. įgyvendinti strateginiai švietimo partnerysčių projektai Rokiškio r. savivaldybėje:

Rokiškio r. savivaldybė 2012-2014 m. dalvavo projekte “Lyderių laikas 2”

Mokymosi visą gyvenimą programa. Comenius Regio partnerystės projektas “Baltų šaknys – baltų kultūros paveldo kūrybiškas panaudojimas ugdymo procese”/ “Roots of Balts – creative study of the Balts cultural heritage in the process of education” vykdytas 2012-2014 . (Baigtas)

Mokymosi visą gyvenimą programa. Comenius Regio partnerystės projektas “Learning is fun (examples)” (“Mokytis yra smagu (pavyzdžiai)” vykdytas 2011-2013 m. (Baigtas)