Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Švietimo įstaigų vadovų užduotys ir ataskaitos

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

Rokiškio pagrindinės mokyklos direktorės Renatos Andriūnienės veiklos ataskaita

Rokiškio r. Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro direktorės Sonatos Babickienės veiklos ataskaita

Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis” direktorės Sigitos Baranovskienės veiklos ataskaita

Rokiškio r. Panemunėlio universalaus daugiafunkcio centro direktorės Ingos Belovienės veiklos ataskaita

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas” direktorės Romualdos Cegelskienės veiklos ataskaita

Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas” direktoriaus pavaduotojos Kristinos Gasiūnienės veiklos ataskaita

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos direktorės Loretos Grochauskienės veiklos ataskaita

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos direktorės Jūratės Kavoliūnienės veiklos ataskaita

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktorės Saulės Kazinavičienės veiklos ataskaita

Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis” direktorės Skirmantės Krasauskaitės veiklos ataskaita

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktorės Elingos Mikulėnienės veiklos ataskaita

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos direktorės Dainoros Mineikienės veiklos ataskaita

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktoriaus Zenono Pošiūno veiklos ataskaita

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorės Rasos Pranckūnienės veiklos ataskaita

Rokiškio r. Obelių gimnazijos direktorės Neringos Ragelienės veiklos ataskaita 

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Tado Stakėno veiklos ataskaita

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorės Vilmos Steputaitienės veiklos ataskaita

Rokiškio r. Juodupės lopšelio-darželio direktoriaus Valdžio Vaičėno veiklos ataskaita

Rokiškio jaunimo centro direktorės Ingos Vagonės veiklos ataskaita

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2023 METŲ UŽDUOTYS

Rokiškio jaunimo centro direktorės Ingos Vagonės  užduotys

Rokiškio Juozo- Tumo Vaižganto gimnazijos direktorės Rasos Pranckūnienės užduotys

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktoriaus Zenono Pošiūno ataskaita ir užduotys

Rokiškio lopšelio-darželio Pumpurėlis direktorės Skirmantės Krasauskaitės ataskaita ir užduotys

Rokiškio lopšelio-darželio Nykštukas direktorės Jolitos Žaliauskienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio lopšelio-darželio Varpelis direktorės Sigitos Baranovskienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio mokyklos-darželio Ąžuoliukas direktorės Romualdos Cegelskienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio r. Juodupės lopšelio-darželio direktoriaus Valdžio Vaičėno ataskaita ir užduotys

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos direktorės Loretos Grochauskienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio r. Obelių gimnazijos direktorės Neringos Ragelienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos direktorės Jūratės Kavoliūnienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio r. Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro direktorės Sonatos Babickienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio r. Panemunėlio universalaus daugiafunkcio centro direktorės Ingos Belovienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Tado Stakėno ataskaita ir užduotys

Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės Irenos Zabulienės ataskaita

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktorės Elingos Mikulėnienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorės Vilmos Steputaitienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktorės Saulės Kazinavičienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos direktorės Dainoros Mineikienės ataskaita ir užduotys

Rokiškio pagrindinės mokyklos direktorės Renatos Andriūnienės ataskaita ir užduotys

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

Gužienės 2021 metų veiklos ataskaita

Pošiūno 2021 metų veiklos ataskaita

Krasauskaitės 2021 metų veiklos ataskaita

Žaliauskienės 2021 metų veiklos ataskaita

Baranovskienės 2021 metų veiklos ataskaita

Cegelskienės 2021 metų veiklos ataskaita

Vaičėno 2021 metų veiklos ataskaita

Grochauskienės 2021 metų veiklos ataskaita

Ragelienės 2021 metų veiklos ataskaita

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos direktorės Jūratės Kavoliūnienės ataskaita

Rokiškio r. Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro direktorės Sonatos Babickienės ataskaita

Rokiškio r. Panemunėlio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Ingos Belovienės ataskaita

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Tado Stakėno ataskaita

Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės Irenos Zabulienės ataskaita

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktorės Elingos Mikulėnienės ataskaita

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorės Vilmos Steputaitienės ataskaita

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktorės Saulės Kazinavičienės ataskaita

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos direktorės Dainoros Mineikienės ataskaita

Rokiškio pagrindinės mokyklos direktorės Renatos Andriūnienės ataskaita

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

Rokiškio jaunimo centro direktorės Nijolės Gužienės ataskaita

Rokiškio Juozo- Tumo Vaižganto gimnazijos direktorės Dianos Guzienės ataskaita

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktoriaus Zenono Pošiūno ataskaita

Rokiškio lopšelio-darželio direktorės Skirmantės Krasauskaitės ataskaita

Rokiškio lopšelio-darželio Nykštukas direktorės Jolitos Žaliauskienės ataskaita

Rokiškio lopšelio-darželio Varpelis direktorės Sigitos Baranovskienės ataskaita

Rokiškio mokyklos-darželio Ąžuoliukas direktorės Romualdos Cegelskienės ataskaita

Rokiškio r. Juodupės lopšelio-darželio direktoriaus Valdžio Vaičėno ataskaita

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos direktorės Loretos Grochauskienės ataskaita

Rokiškio r. Obelių gimnazijos direktorės Neringos Ragelienės ataskaita

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos direktorės Jūratės Kavoliūnienės ataskaita

Rokiškio r. Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro direktorės Sonatos Babickienės ataskaita

Rokiškio r. Panemunėlio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Ingos Belovienės ataskaita

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Tado Stakėno ataskaita

Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės Irenos Zabulienės ataskaita

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktorės Elingos Mikulėnienės ataskaita

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorės Vilmos Steputaitienės ataskaita

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktorės Saulės Kazinavičienės ataskaita

Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo centro direktorės Vilijos Ališauskienės ataskaita

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos direktorės Dainoros Mineikienės ataskaita

Rokiškio rajono švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitos