Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Švietimo taryba

Rokiškio rajono švietimo tarybos nuostatai

Švietimo tarybos sudėtis

Švietimo taryba – savivaldybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenės dalyvavimą formuojant Rokiškio rajono savivaldybės švietimo politiką bei telkianti rajono bendruomenę veikti šios politikos vykdymą. Taryba sudaroma iš 15 narių, atstovaujančių mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), socialinius partnerius, švietimo teikėjus ir (ar) jų asociacijas.

Posėdžių protokolai:

  1. 2022 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1
  2. ŠT posėdis Nr. 2 nutarimai;
  3. ŠT posėdis Nr. 3 nutarimai;