Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Susirinkimų organizavimas

PASLAUGOS APRAŠYMAS

Paslauga teikiama interesantams, norintiems organizuoti susirinkimą (mitingą, piketą, demonstraciją, procesiją, eitynes, kitokį taikų beginklį susirinkimą).

Susirinkimo organizatoriai laisva forma praneša savivaldybės merui apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių.

Susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos pateikia savivaldybės merui rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.

Pranešime nurodoma:
1. susirinkimo forma ir turinys;
2. susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas;
3. susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai;
4. numatomas dalyvių skaičius;
5. pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;
6. organizatoriaus, o jeigu organizatorius yra juridinis asmuo – jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.

Pranešimas apie organizuojamą susirinkimą pateikiamas el. paštu: [email protected]

Susirinkimo organizatoriai, jų įgalioti asmenys ir dalyviai ar pavienis asmuo, vykdantis akciją, privalo laikytis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatytų kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos ir kitų taisyklių, vykdyti teisėtus policijos pareigūnų nurodymus bei reikalavimus ir užtikrinti, kad susirinkimo vieta būtų palikta tvarkinga.

 

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Teisės ir personalo skyriaus vyriausiąją specialistę Eveliną Kazlauskaitę, tel. nr.: +3706 18 33 589, el. paštas: [email protected]