Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Asmens duomenų apsauga

Rokiškio rajono savivaldybė, tvarkydama asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves bei užtikrinti asmens duomenų apsaugą taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Informuojame, kad Reglamentas (ES) 2016/679 taikomas tik fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys.

Duomenų tvarkymo tikslas:

  1. įgyvendinti teisės pažeidimų prevenciją;
  2. užtikrinti viešąją tvarką;
  3. užtikrinti turto saugumą.

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Pavestų viešosios valdžios funkcijų vykdymas ir viešojo intereso užtikrinimas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas); 

Duomenų valdytojai:

Šių duomenų  valdytojas yra  Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248, Sąjūdžio a. 1, Rokiškis el. p.  [email protected])

Vaizdo stebėjimo vietos:

Eil.

Nr.

Vaizdo stebėjimo vietos adresas Vaizdo

kamerų

skaičius

Stebimos teritorijos ir (ar) patalpos (stebėjimo laukas)
1. Panevėžio g., Rokiškio m. 2 Įvažiavimas į Rokiškio miestą, dvipusis stebėjimas, stebima gatvės važiuojamoji dalis į abi puses, kameros sumontuotos ant miesto ženklo (simbolio) (koordinatės 55.941214, 25.576691 (WGS))
2. Taikos g., Rokiškio m. 1 Taikos g. žiedinė sankryža, kamera sumontuota ant pastato adresu Taikos g. 18. (koordinatės 55.952313, 25.574587 (WGS))
3. Respublikos g., Rokiškio m. 1 Respublikos –Aušros g. sankryža, kamera sumontuota ant apšvietimo stulpo (koordinatės 55.955624, 25.588179 (WGS))
4. Vytauto g., Rokiškio m. 1 Vytauto g. nuo Nepriklausomybės a. link Juodupės g., kamera sumontuota ant apšvietimo stulpo (koordinatės 55.964588, 25.586487 (WGS))
5. Vytauto g., Rokiškio m. 1 Respublikos g. nuo Nepriklausomybės a. link Taikos g., kamera sumontuota ant apšvietimo stulpo (koordinatės 55.964588, 25.586487 (WGS))
6. Kalneliškių k., Rokiškio r. 2 Kalneliškio kapinių prieigos, stebima automobilių stovėjimo aikštelė, esanti palei kelią bei kelias su asfalto danga, kamera sumontuota ant stulpo (koordinatės 55.985105, 25.587255 (WGS))
7. Laukupio g., Rokiškio m. 2 Laukupio g. kapinių prieigos, stebima gatvės važiuojamoji dalis į abi puses, kameros sumontuotos ant stulpo (koordinatės 55.960253, 25.581631 (WGS))
8. Ežero g., Rokiškio m. 2 Stebima Ežero gatvė ir ežero paplūdimys, kameros sumontuotos ant apšvietimo stulpų (koordinatės 55.957741, 25.602711 (WGS); 55.956887, 25.602625 (WGS))
9. Vytauto g., Rokiškio m. 1 Vytauto–Juodupės g. sankryža, kamera sumontuota ant pastato adresu: Vytauto g. 25 (koordinatės 55.968256, 25.585259 (WGS))
10. Tyzenhauzų g., Rokiškio m. 1 Aikštelė prie Rokiškio dvaro sodybos palei Tyzenhauzų g., kamera sumontuota ant pastato (koordinatės 55.965292, 25.596598 (WGS))
11. Respublikos g., Rokiškio m. 1 Respublikos–Taikos g. sankryža, kamera sumontuota ant pastato adresu: Respublikos g. 106 (koordinatės 55.953218, 25.587424 (WGS))
12. Pergalės g. 8B, Juodupės mstl., Rokiškio r. 2 Kameros sumontuotos ant seniūnijos administracinio pastato, 1 kamera stebima Pergalės aikštės teritorija, kita kamera stebima automobilių stovėjimo aikštelė, miestelio parkas su vaikų žaidimų aikštelės įrenginiais link Tekstilininkų gatvės.
13. Tekstilininkų g.4, Juodupės mstl., Rokiškio r. (Juodupės miestelio parkas) 1 Kamera, sumontuota ant aikštelės apšvietimo stulpo,  stebima daugiafunkcinės sporto aikštelės teritorija, lauko tualetai, miestelio parko pėsčiųjų takai
14. Tekstilininkų g.5, Juodupės mstl., Rokiškio r. 1 Kamera, sumontuota ant Juodupės vaikų darželio pastato, stebima teritorija link autobusų stotelės,  turgelio ir Tekstilininkų gatvė link sankryžos su Pergalės gatve
15. Pergalės g. 31, Juodupės mstl., Rokiškio r. 1 Kamera, sumontuota ant prekybos centro „Lašų duona“, stebima įėjimo į prekybos centrą teritorija ir Pergalės gatvė link sankryžos su Tekstilininkų gatve
16. Liepų g. 7, Juodupės mstl., Rokiškio r. 2 1 kamera stebima automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučio namo Liepų g. 9 ir Liepų gatvės teritorija link sankryžos su Prūdupės gatve, kita kamera stebima Liepų gatvės teritorija link sankryžos su Pergalės gatve
17. Čeičių g. 34, Aleknų k., Juodupės sen., Rokiškio r. 1 Stebima Aleknų kaimo Čeičių gatvės teritorija
18. Žiukeliškių k. 5, Jūžintų sen., Rokiškio r. 4 Vieta: Žiukeliškių kaimo poilsiavietės kiemo teritorija:

I kamera – pagrindinis įvažiavimas;

II kamera – pavėsinė;

III kamera – takas nuo upės;

IV kamera – lauko suoliukai

19. Ateities g., Laibgalių k., Jūžintų sen., Rokiškio r. 2 Vieta: Laibgalių k. lauko estrada, stadionas

I kamera – vaikų žaidimo aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelė;

II kamera – suoliukai, stadionas

20. Sodo g. Nr. 1 Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. 1

 

Sklypo un. Nr. 7357-0002-0302 teritorija link parko, Kavoliškio  kultūros centro, bendruomenės patalpų įėjimas
21. Sodo g. Nr. 1B

Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r.

1

 

Sklypo un. Nr. 4400-2172-9239 Kavoliškio parko teritorija
22. Melioratoriu g. Nr. 1B

Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r.

1

 

Melioratorių, Senosios g. sankryža, Kavoliškio k., Kavoliškio autobusų stotelė
23. Durpyno g. Nr. 15

Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r.

2

 

Seniūnijos pagalbinių pastatų teritorija
24. Vilniaus g. 4, Kamajų mstl., Rokiškio r. 1 (4) Seniūnijos administracinio pastato ir link Šešelgio gatvės esanti teritorija (lauko tualetas, garažai, šiukšlių konteineriai)
25. A. Strazdo aikštė . 7, Kamajų mstl., Rokiškio r. 1 Pastato prieigos ir A. Strazdo aikštės dalis
26. Kaštonų g. 21, Salų mstl., Rokiškio r. 1 Pastato prieigos ir atliekų rūšiavimo konteineriai
27. Kaštonų g. 26, Salų mstl., Rokiškio r. 1 Atliekų rūšiavimo konteineriai
28. Kaštonų g. 13, Salų mstl., Rokiškio r. 2 Salų dvarvietės prieigos į dvi priešingas puses
29. Sartų g. 12, Kriaunų k., Kriaunų sen., Rokiškio r. 1 Kriaunų kaimo aikštė ir Sartų gatvė
30. Liepų g. 2, Kriaunų k., Kriaunų sen., Rokiškio r. 1 Seniūnijos administracinio pastato vidinis kiemas
31. Dariaus ir Girėno g. 6, Obeliai, Rokiškio r. 1 Obelių miesto aikštė, iki Šv. Onos bažnyčios, Obelių seniūnijos administracinio pastato kiemo dalis iki Dariaus ir Girėno g.
32. Zaukos g., Obeliai, Rokiškio r. 1 Autobusų sustojimo aikštelė, Zaukos g. atkarpos dalis
33. Jablonskio g. 4, Obeliai, Rokiškio r. 1 Bendruomenės namai, „Žaliosios“ kiemas
34. Vytauto g. 2, Obeliai, Rokiškio r. 1 Sankryža–žiedas, apima Vytauto, Zaukos ir Dariaus ir Girėno g. atkarpas
35. Stoties g. 2C, Obeliai, Rokiškio r. 1 Obelių m. turgaus aikštė iki Dariaus ir Girėno g. Obelių m. kapinių tvora, dalis ambulatorijos aikštelės
36. Dirbtuvių g. 16, Obeliai, Rokiškio r. 1 Daugiabučių vidinis kiemas, Dirbtuvių g. 10, 12, daugiabučiai
37. Vytauto g. 18, Obeliai, Rokiškio r. 1 Obelių istorijos muziejaus kiemas, Obelių ežero pakrantė
38. Vytauto a. 9, Pandėlys, Rokiškio r. 2 Pandėlio m. skveras prie bažnyčios, Pandėlio m. Biržų g. dalis link kapinių
39. Vytauto a. 11. Pandėlys,

Rokiškio r.

1 Pandėlio kultūros centro prieigos, Pandėlio m. Rokiškio g. dalis link degalinės
40. Stoties g. 4, Panemunėlio glž. st., Panemunėlio sen., Rokiškio r. 2 Seniūnijos administracinio pastato kiemas ir Stoties–Pergalės gatvių sankirta

Duomenų gavėjai:

Duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir tretiesiems asmenims, turintiems teisę gauti šiuos duomenis.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų,  po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai byloje ar kitais incidentų tyrimo atvejais. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS
Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

Kontaktai:
Daiva Jasiūnienė
Sąjūdžio a. 1, 416 kab., LT-42136  Rokiškis
Tel. +370 458 71 170, mob. +370 620 64 169, el.p. [email protected]