Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Bendruomenės sveikatos taryba

Rokiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – BST) – savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Rokiškio rajono savivaldybės tarybos.

Pagrindinis uždavinys – patarti Rokiškio rajono savivaldybės tarybai (toliau – Taryba), kaip rengti ir įgyvendinti savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemones, nustatyti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus bei atlikti kitas funkcijas.

Rokiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nariai

Vardas, pavardė Delegavusi organizacija El.pašto adresas
Dalia Zibolienė – pirmininkė Rokiškio rajono savivaldybės administracija d.ziboliene@post.rokiskis.lt
Valerijus Rancevas – pavaduotojas Rokiškio rajono savivaldybės administracija [email protected]
Regina Sketerskienė – sekretorė Visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos atstovė [email protected]
Elena Bražulienė – narė Savivaldybės įstaigos – Rokiškio psichikos sveikatos centro atstovė [email protected]
Irena Saikalienė – narė Savivaldybės įstaigos – Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro atstovė [email protected]
Marytė Mieliauskienė – narė Visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus – Diabetu sergančių žmonių klubo „Rokiškis“ atstovė [email protected]