Sena svetainė

NVO taryba

Protokolai

NVO tarybos raštai

NVO kuratoriai:

Kultūros organizacijų – Irena Matelienė, tel.:+370 686 32759, el.p. i.mateliene@post.rokiskis.lt

Jaunimo organizacijų – Gediminas Kriovė, tel.: +370638 71480, el.p. g.kriove@post.rokiskis.lt

Sveikatos ir socialinių organizacijų – Zita Čaplikienė, tel.: +370600 03689, el.p. z.caplikiene@post.rokiskis.lt

Sporto organizacijų – Justina Daščioraitė, tel.: +370 685 66 700, el.p. j.dascioraite@post.rokiskis.lt

Kaimo bendruomenių – Zita Jodelienė, tel.: +370458 51885, el.p. z.jodelienė@post.rokiskis.lt

Švietimo organizacijų – Diana Guziene tel.:  +370 656 55750 el.p. guziened@yahoo.com

Miesto bendruomenių ir kitų organizacijų – Aušra Žeglaitienė, tel.: +370682 92118, el.p. a.zeglaitiene@gmail.com

Konsultantai seniūnijose

Juodupės Birutė Indrelienė tel. nr. 8 458 57285, mob. 8655 63437, el. paštas: b.indreliene@post.rokiskis.lt
Jūžintų Eglė Nikštuvienė mob. 8612 24336, el. paštas: e.nikstuviene@post.rokiskis.lt
Kamajų Loreta Barauskaitė tel. nr. 8 458 27 242, el. paštas: loreta.barauskaite@post.rokiskis.lt
Kriaunų Ramunė Širvinskienė tel. nr. 8 458 41 824, mob. 8620 32282, el. paštas: r.sirvinskiene@post.rokiskis.lt
Obelių Neringa Vaikutė tel. nr. 8 458 78846, mob. 8 658 36540, el. paštas: n.vaikute@post.rokiskis.lt
Panemunėlio Sigita Gasiūnienė tel. nr. 8 458 63 332 , mob. 8698 55 857, el. paštas: s.gasiuniene@post.rokiskis.lt
Pandėlio Zita Bernotienė tel. nr. 8 458 79 163, el. paštas: z.bernotiene@post.rokiskis.lt
Rokiškio k. sen. – Marė Jasinevičienė, tel. nr. 8 458 52 548, mob. 8620 14 018, el. paštas: mjasineviciene@post.rokiskis.lt
Kazliškio Roma Kvedaravičienė tel. nr 8 458 42725, mob.  8687 95518, el. paštas:  r.kvedaraviciene@post.rokiskis.lt