Sena svetainė

Socialinis būstas

1. Informacija apie Rokiškio rajono savivaldybės strateginį pletros planą 2017 – 2019 m. 

Rokiškio rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginiame plėtros plane numatytas prioritetas SUMANIOS VISUOMENĖS  IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS. Jo tikslas Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa. Vienas iš programos uždavinių  didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį.

Programoje numatyta socialinio būsto fondo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje. Ši programa skirta naujai įsirengti ar įsigyti 20 socialinių būstų. Šie būstai bus skirti Rokiškio rajono gyventojams, laukiančių eilėje socialinio būsto.

2. Rokiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašai

3. Rokiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas