Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rokiškio profesinio mokymo centras

Rokiškio profesinio mokymo centras

Rokiškio profesinio mokymo centras

Labai svarbu ne tik pasirinkti tinkamą profesiją, bet ir rasti, kur mokytis.  Rokiškio profesinio mokymo centras yra tai, ko jūs ieškote. Moderniausioje Panevėžio regiono mokymo bazėje Jūsų laukia naujausia įranga aprūpinti kabinetai, aukštos kvalifikacijos mokytojai ir pati šauniausia mokyklos bendruomenė.  Ateikite pas mus ir įsitikinkite patys!

Rokiškio profesinio mokymo centre ruošiami šie specialistai:

  • Automobilių mechanikai;
  • Suvirintojai;
  • Šaltkalviai;
  • Apdailininkai;
  • Virėjai;
  • Apskaitininkai;
  • Siuvėjai;
  • Socialinio darbuotojo padėjėjai;
  • Vizažistai;

2021 m. paruošta specialistų:
25 apdailininkai;
20 automobilių mechanikų;
41 socialinio darbuotojo padėjėjas;
25 apskaitininkai;
26 šaltkalviai;
32 vizažistai;
17 suvirintojų;
10 siuvėjų;
15 virėjų;

Rokiškio profesinio mokymo centras įsteigtas 1958 m. spalio mėn. Trys traktorininko – mašinisto specialybės mokinių grupės, kuriose mokėsi daugiau kaip 100 mokinių, pradėjo mokslą. Mokykla buvo įkurta Pandėlio MTS (mašinų traktorių stoties) bazėje ir vadinosi Pandėlio žemės ūkio mechanizacijos mokykla. Mokyklos tikslas buvo rengti kvalifikuotus mechanizatorius. Palaipsniui prie traktorininko mašinisto specialybės buvo rengiamos ir kitos profesinio mokymo programos, reikalingos kaimui: ekskavatorių mašinisto, elektromonterio, mūrininko, kalvio – suvirintojo. 1977 m. mokykla pradeda rengti kvalifikuotus darbininkus su viduriniu išsilavinimu. Didėja rengiamų specialybių spektras. Ruošiami plataus profilio traktorininkai – mašinistai, grūdų sandėlių operatoriai, melžimo operatoriai, namų ūkio ekonomės, elektromonteriai. 1988 m., nesusiformavus grupėms, mokykla kurį laiką nebeteikė vidurinio išsilavinimo, rengė tik I ir II pakopų darbininkus. 1988 m. pradedamos vykdyti žemės ūkio technikos mechaniko, siuvėjo mokymo programos. Dar vėliau, atsižvelgiant į rinkos orientuotą ekonomiką, mokykloje rengiamos ir kitos profesinio mokymo programos: automobilių kėbulų remontininko, automechaniko, siuvėjo, technikos šaltkalvio – remontininko, žemės ūkio gamybos verslo darbininko. 2002 m. mokyklai suteikiamas Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos pavadinimas.

Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. mokykloje greta profesinio mokymo mokiniai vėl įgyja ir bendrąjį išsilavinimą. 2008 m. liepos mėn. mokykla iš Konstantinavos kaimo persikelia į Rokiškio rajono Kavoliškio pagrindinės mokyklos patalpas, esančias Kavoliškio kaime, 3 km nuo rajono centro Rokiškio. Persikėlus pagrindinis dėmesys skiriamas praktinio mokymo patalpoms įrengti. Mokyklos perkėlimas į strategiškai patogią vietą pasiteisina – kiekvienais metais priimama vis daugiau mokinių, o nuo 2012 m. rugsėjo mokykloje mokosi jau daugiau kaip 300 mokinių. Mokykloje organizuojamas profesinis ir tęstinis formalusis ir neformalusis mokymas. Rengiami specialistai, reikalingi besikeičiančiai darbo rinkai. Mokykloje vykdomos programos, kurias gali rinktis mokiniai, turintys pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, taip pat mokiniai, neįgiję pagrindinio išsilavinimo, tačiau ne jaunesni kaip 16 m.

2018-2019 m.m. mokykloje rengiami šie specialistai: automobilių mechanikai, apdailininkai (statybininkai), siuvėjai, virėjai, suvirintojai, technikos šaltkalviai remontininkai, apskaitininkai-kasininkai. Visiems besimokantiems sudaromos sąlygos įgyti B kategorijos vairuotojo ir TR1 kategorijos traktorininko pažymėjimus.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės mokykla aktyviai vykdo projektinę veiklą. ES struktūrinių fondų lėšomis atnaujinama mokyklos sporto salė, automobilių mechanikų praktinio mokymo bazė. Mokiniai profesinius įgūdžius tobulina dalyvaudami Erasmus+ programos mobilumo projektuose.

ES paramos lėšomis mokykloje įdiegta Kokybės vadybos sistema.

Mokykla bendradarbiauja su Rokiškio darbo birža, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmais, Lietuvos žemės ūkio rūmais, rajono darbdaviais. Mokyklą baigę mokiniai dirba AB „Rokiškio mašinų gamykla“, UAB „Pandmeta“, AB „Lelija“, UAB „Aldma“, UAB „Hendvida“, autoservisuose, užsiima individualia veikla, ūkininkauja.