Sena svetainė

Vida Paukštienė

Skyriaus vedėja

Tel. nr. (8 458) 71 482 ,

Aušra Vingelienė

Vedėjos pavaduotoja

Tel. nr. (8 458) 71 482 ,

Augustinas Blažys

Vyriausiasis specialistas

Tel. nr. (8 458) 71 438 ,

Kristina Gačionienė

Vyriausioji specialistė

Tel. nr. (8 458) 71 438 ,

Jovita Zizienė

Vyriausioji specialistė

Tel. nr. 8 458 71438

Virginijus Lukošiūnas

Vyriausiasis specialistas