Sena svetainė

2020 m. kvietimas teikti paraiškas finansavimui iš klimato kaitos programos

2020 m. kvietimas teikti paraiškas finansavimui iš klimato kaitos programos

Nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. APVA priima paraiškas paramai gauti pagal priemonę  „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“. Priemonei skirta – 15 mln. eurų, subsidijos dydis iki 40 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. APVA priima paraiškas paramai gauti pagal priemonę  „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“. Priemonei skirta – 8 mln. eurų, subsidijos dydis iki 65 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Nuo rugpjūčio 3 d. APVA priims paraiškas pagal priemonę „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“. Priemonei numatyta 13 mln. eurų. Fiksuoto dydžio kompensacinės išmokos išmokamos privatiems juridiniams asmenims, atlikusiems energijos vartojimo auditą ir nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinusiems energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios prisideda prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

Nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 1 d. APVA skelbs papildomą kvietimą individualių namų atnaujinimui pagal priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 %, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“. Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius. Priemonei skirta 1 mln. eurų.

Nuo rugsėjo 1 d. APVA priims paraiškas pagal priemonę „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“. Priemonei skirta 10 mln. eurų. Subsidijos dydis iki 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Nuo rugpjūčio 17 d. iki rugsėjo 14 d. APVA skelbs papildomą kvietimą fiziniams asmenims pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius”.  Priemonei skirti 2 mln. eurų. Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius.

Daugiau informacijos apie būsimus kvietimus teikti paraiškas, kvietimų sąlygas ir finansavimo galimybes Klimato kaitos programos lėšomis fiziniams ir juridiniams asmenims interneto svetainėse www.apva.lt ; http://am.lrv.lt/ ir www.betalt.lt.