Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Pirmasis naujai išrinktos tarybos posėdis

Balandžio 14 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Rokiškio rajono savivaldybės posėdis.  Posėdyje dalyvavo savivaldybės rinkimų komisijos nariai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai – Vidmantas Kanopa, žiniasklaidos atstovai.

Pirmasis naujos tarybos posėdis prasidėjo iškilmingu Lietuvos Respublikos himno giedojimu, naujų tarybos narių ir mero Ramūno Godeliausko  priesaikomis, tarybos nario pažymėjimų teikimu. Meras Ramūnas Godeliauskas, priimdamas regalijas, dėkojo savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkei, praėjusios kadencijos savivaldybės vadovams, administracijai, įstaigų vadovams už konstruktyvų darbą ir palinkėjo darnos bei laikmetį atitinkančio darbo.

Priesiekė visi naujai išrinkti Rokiškio rajono savivaldybės nariai: Tadas Barauskas, Andrius Burnickas, Algis Čepulis, Virgilijus Dambrauskas, Birutė Dapkienė, Miglė Giriūnienė, Gintaras Girštautas, Audronė Kaupienė, Algis Kazulėnas, Laimis Magyla, Dalia Maželienė, Lina Meilutė-Datkūnienė, Alvydas Mekšėnas, Stasys Mekšėnas, Diana Patapova, Mindaugas Petkevičius, Valerijus Rancevas, Vytautas Saulis, Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, Antanas Taparauskas, Irmantas Tarvydis, Antanas Vagonis, Egidijus Vilimas, Vytautas Vilys, Greta Žilėnienė.

Pirmajame posėdyje tarybos nariai buvo pakviesti išsakyti palaikymą rezoliucijai, kuria kreipiamasi į tarptautines sporto organizacijas nepritariant dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse.