Sena svetainė

AB „Panevėžio energija“ informuoja Kasmet mažėja AB „Panevėžio energija“ šilumos kaina  Mažėjančios kuro kainos, kasmet vykdomos investicijos į šilumos tinklų rekonstravimą ir biokuro plėtrą, siekiant didesnio šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo, sąlygojo, kad šilumos kaina šių metų gegužės mėnesį taptų mažiausia per pastaruosius 10 metų…

AB „Panevėžio energija“ informuoja Kasmet mažėja AB „Panevėžio energija“ šilumos kaina   Mažėjančios kuro kainos, kasmet vykdomos investicijos į šilumos tinklų rekonstravimą ir biokuro plėtrą, siekiant didesnio šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo, sąlygojo, kad šilumos kaina šių metų gegužės mėnesį taptų mažiausia per pastaruosius 10 metų…

Kasmet mažėja AB „Panevėžio energija“ šilumos kaina 

Mažėjančios kuro kainos, kasmet vykdomos investicijos į šilumos tinklų rekonstravimą ir biokuro plėtrą, siekiant didesnio šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo, sąlygojo, kad šilumos kaina šių metų gegužės mėnesį taptų mažiausia per pastaruosius 10 metų. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. AB „Panevėžio energija“ nustatyta šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį sudaro 4,61 ct/kWh (be PVM). Gyventojams šiluma kainuos 5,02 ct/kWh (su 9 proc. PVM), kitiems vartotojams – 5,58 ct/kWh (su 21 proc. PVM). Palyginti su galiojančia balandžio mėnesį, šilumos kaina  mažėja 2,5 proc. Lyginant su praėjusių metų geguže, centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gyventojams sumažėjo 13,7 proc. Pagal nustatytą šilumos kainą perskaičiuojama ir karšto vandens kaina. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. gyventojams karštas vanduo kainuos 4,32 Eur už kubinį metrą (su 9 proc. PVM), jį ruošiant namo bendro naudojimo individualiuose šilumokaičiuose.

 

Daugiau  informacijos https://www.pe.lt/silumos-ir-karsto-vandens-kainos