Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Aktuali informacija gyventojams apie kolektyvinės apsaugos statinius

Šiuo laikotarpiu nemažai daliai gyventojų kyla įvairūs klausimai. Remiamės Lietuvos kariuomenės teikiamomis rekomendacijomis ir pirmiausia skatiname vadovautis faktais. „Totalinis kolapsas“, pasaulinis karas, visuotinis ekonomikos žlugimas, karas čia, dabar ir visur – mūsų pačių susikurti įsitikinimai ir prielaidos. Kažkas pasitvirtins, kažkas ne – ateities atspėti nė vienas nemokame. Tikras faktas – Rusijos Federacija padidino savo karinį kontingentą prie Ukrainos sienos. Tuo tiesioginė grėsmė šiai dienai ir baigiasi. Tačiau, tai iš esmės keičia ir išbalansuoja saugumo situaciją regione.

 

Dabar itin svarbu- išlaikyti stabilumą, nepanikuoti ir vadovautis šaltu protu. Todėl Rokiškio rajono savivaldybė informuoja, kad turi paruošusi nuoseklų ekstremalių situacijų valdymo planą, kuris galėtų būti taikomas ne tik karinio konflikto atveju, bet ir susidarius kitoms ekstremalioms situacijoms. Savivaldybėje, namų netekusiems bei evakuotiems gyventojams yra numatyti kolektyviniai apsaugos statiniai t.y. mokyklos ir kiti viešieji pastatai. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tai nėra bunkeriai. Kolektyvinės apsaugos statiniai yra iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Kolektyvinės apsaugos statiniuose bus surenkami evakuojamieji arba laikinai apgyvendinami evakuotieji gyventojai. Juose organizuotai bus teikiamos gyvybiškai būtinos paslaugos: aprūpinama maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, higienos reikmenimis, švariais drabužiais.

Kolektyvinių statinių sąrašą Rokiškio rajone rasite:

https://rokiskis.lt/administracine-informacija/civiline-sauga/

Paspaudę šią nuorodą pat rasite kitą aktualią informaciją ir atsakymus į dažniausiai gyventojams susirūpinimą keliančius klausimus.