Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

APIE ARCHEOLOGINES VERTYBES

2022 m. lapkričio 23 d. 13 val.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-19 numatomi svarstyti klausimai:

16. Alksnių piliakalnio (u. k. 5602), Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Alksnių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalniui teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (šiaurės vakarinėje ir  vakarinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypų ribų, pietinėje dalyje atsižvelgiant į keliuką, kitose dalyse – į reljefą; tokiu būdu teritoriją padidinant šiaurės vakarinėje, šiaurinėje ir pietinėje dalyse), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčių reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

17. Mičiūnų pilkapio (u. k. 5607), Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Čivylių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pilkapis pripažintas valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Pilkapiui apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas rytinėje dalyje priderinant prie preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų, kitose dalyse – atsižvelgiant į pilkapio kontūrus; teritoriją kiek praplečiant šiaurės ir pietų kryptimis), vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio, vadovaujantis Taisyklių 13.1 papunkčiu, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų ir pietų kryptimis), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilą, akmenų vainiką), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

18. Grumbinų kalno (u. k. 21070), Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Grumbinų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pilkapis pripažintas valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatyti vertingųjų savybių pobūdžiai, vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Kalnui apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas apibrėžiant pagal reljefą;  teritoriją kiek praplečiant šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (pietų ir šiaurės–šiaurės rytų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąją savybes (reljefą), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Aktų projektų rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.