Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

APIE GRIOVIŲ REMONTĄ IR REKONSTRUKCIJĄ

ATNAUJINTŲ STATINIŲ IŠSAUGOJIMAS

Paskutiniais metais per įvairias finansines paramos priemones visose Rokiškio rajono seniūnijose intensyviai vyko melioracijos griovių rekonstrukcijos/remonto darbai. Per 2021 m.  Rokiškio rajone buvo atnaujinta virš 100 km griovių, iki  2022 m. pabaigos planuojama atnaujinti dar tiek pat. Iš viso investuota apie 3 mln. eurų. Griovių tvarkymo darbus trikdė ir tebetrikdo nuolatinė bebrų veikla griovių vagose ir aplink jas. Tikrinant šiemet ir pernai priduotus į eksploataciją melioracijos statinius, vėl pastebimos naujos bebrų užtvankos. Rokiškio rajono savivaldybės administracija šiuo klausimu kreipėsi į rajono medžiotojų organizacijas. Žemdirbius, kitus kaimo gyventojus, pastebėjusius bebrų veiklos požymius grioviuose, taip pat prašome apie tai informuoti tos teritorijos medžiotojų būrelio vadovus. Primename, kad neperspektyvias (likviduotinas, t. y. kai dėl bebrų veiklos kyla grėsmė atsirasti žalai melioracijos statiniams, žemės ūkio pasėliams, miškui) bebravietes ištisus metus rankinėmis ir mechaninėmis priemonėmis leidžiama ardyti ir žemių naudotojams. Siekdami išsaugoti ir apsaugoti nuo žalos atnaujintą visiems tarnaujančią infrastruktūrą – melioracijos  statinius, prašome visų suinteresuotų šalių atsakomybės ir geranoriškumo.
Griovių schemas galima rasti Rokiškio rajono savivaldybės svetainėje adresu: https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/zemes-ukio-skyrius/   arba kreiptis į Žemės ūkio skyrių tel. Nr. (8 458) 51686 , mob. 8 610 09586, el. paštu: v.sirvydis@post.rokiskis.lt

REMONTAS 2023 M.

Einamųjų metų pabaigoje Rokiškio rajono savivaldybės taryba kasmet turi patvirtinti prioritetinį ir rezervinį griovių remonto sąrašus ateinantiems metams.  Atsižvelgiant į numatomą gauti finansavimą ir griovių būklę, įvykdytų griovių remonto /rekonstrukcijos darbų tęstinumą bei gautus pareiškėjų prašymus parengti prioritetinio ir rezervinio griovių remonto sąrašų 2023 metams  projektai (žr. žemiau). Pastabas dėl projektų galima teikti Žemės ūkio skyriui  tel. Nr. (8 458) 51686, mob. 8 610 09586, el. paštu: v.sirvydis@post.rokiskis.lt   iki 2022-11-18.

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. PRIORITETINIO MELIORACIJOS GRIOVIŲ REMONTO SĄRAŠO PROJEKTAS

  1. Rokiškio rajono Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kadastrinės vietovės dalies griovių remonto darbai:
Griovio pavadinimas ilgis, km
Gr. 2 1,214
Iš viso: 1,214

 

 

  1. Rokiškio rajono Obelių seniūnijos Kairelių ir Gindvilių kadastrinių vietovių dalies griovių remonto darbai:
Griovio pavadinimas ilgis, km
G-15-1 0,399
G-15-1-1 0,111
Up. Skaistupis 0,816
G 0,682
Rastupis 2,571
Iš viso: 4,579

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. REZERVINIO MELIORACIJOS GRIOVIŲ REMONTO SĄRAŠO PROJEKTAS

  1. Rokiškio rajono Jūžintų ir Rokiškio kaimiškosios seniūnijų Laibgalių kadastrinės vietovės dalies griovių remonto darbai:
Griovio pavadinimas ilgis, km
Gr. Nr. 1 0,623
Gr. Nr. 2 1,140
Nr. 5 0,593
Audrupio up. 2,280
A-3 0,580
Iš viso: 5,216

 

  1. Rokiškio rajono Obelių seniūnijos Kairelių kadastrinės vietovės dalies griovių remonto darbai:
Griovio pavadinimas ilgis, km
Up. Raistupis 3,056
R-2 2,882
R-2-1 0,539
Iš viso: 6,477

 

  1. Rokiškio rajono Kazliškio seniūnijos Konstantinavos kadastrinės vietovės dalies griovių remonto darbai:
Griovio pavadinimas ilgis, km
Valkšna 1,622
Iš viso: 1,622