Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Apsvarstytas Strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių planas ir projektai

Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – RRS) administracija rengia RRS strateginį plėtros planą (toliau – SPP) iki 2030 m., kurį teikti tvirtinti savivaldybės tarybai planuojama jau netrukus – 2023 metų sausio mėnesį.
2022 m. lapkričio 15-17 d. vyko darbo grupių SPP projektui parengti susitikimai, kurių metu Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengėjų atstovė, UAB „Generalis“ projektų vadovė Odeta Bačianskienė pristatė Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. I-IV prioritetų siūlomą priemonių planą ir projektus.
Pirmosios – Ekonominės aplinkos kartu su reikalingais žmogiškaisiais ištekliais užtikrinimo, verslo, žemės ūkio, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo darbo grupės, kuriai vadovauja RRS meras Ramūnas Godeliauskas, nariai į susitikimą susirinko 2022 m. lapkričio 15 d. Šios darbo grupės kompetencijai buvo priskirti du prioritetai („Pažangios ekonomikos tvari plėtra“, „Kūrybiškos ir aktyvios bendruomenės telkimas“) iš keturių esamų – intensyvus darbas formuojant priemones truko visą darbo dieną. Darbo grupės nariai išklausė siūlomas priemones, aktyviai teikė pastabas, korekcijas priemonėms ir projektams. I-ajame prioritete numatoma įgyvendinti 40 priemonių, o II-ajame – 33 priemones.
Trečioji – Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo užtikrinimo, komunalinių paslaugų ir savivaldybės infrastruktūros darbo grupė, kuriai vadovauja RRSA direktorius Andrius Burnickas, į susitikimą susirinko 2022 m. lapkričio 17 d. ir nagrinėjo IV-ajam prioritetui „Darnus aplinkos ir infrastruktūros vystymas“ priskirtas priemones ir projektus. Darbo grupės nariai išklausė, aktyviai diskutavo, teikė pastabas, korekcijas priemonėms ir projektams.  IV-tajame prioritete numatoma įgyvendinti 38 priemones.
Antroji – Socialinės ir bendruomeniškos aplinkos, viešojo valdymo bei savivaldybės įvaizdžio formavimo darbo grupė, kuriai vadovauja RRS mero pavaduotojas Tadas Barauskas, į susitikimą susirinko 2022 m. lapkričio 17 d. ir nagrinėjo III-iajam prioritetui „Socialiai atsakingos valdysenos plėtojimas“ priskirtas priemones ir projektus. Darbo grupės nariai išklausė, teikė pastabas, korekcijas priemonėms ir projektams.  III-čiajame prioritete numatoma įgyvendinti 55 priemones.
Svarbiausių savivaldybės plėtrai planuojamų projektų gausa pasižymėjo IV prioritetas, kurio priemones svarstė trečioji – Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros – darbo grupė (net 46 projektai, skirti modernizuoti viešąją infrastruktūrą).
Šiuo metu, visoms trims sudarytoms darbo grupėms apsvarsčius priemonių planą, iš atsakingų SPP priemonių plano priemonių vykdytojų renkami duomenys dėl priemonių ir projektų, nustatytų rodiklių reikšmių bei planuojamų lėšų.
Šių metų gruodžio mėnesio viduryje vyks bendras 3-jų darbo grupių SPP projektui parengti susitikimas, kurio metu bus svarstoma SPP stebėsenos sistema bei galutinai suformuojamas SPP iki 2030 m. priemonių planas.
Informaciją parengė: RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė A. Grizevičiūtė, el.p. a.grizeviciute@post.rokiskis.lt