Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Bendrame darbo grupių posėdyje pritarta Rokiškio SPP iki 2030 m. priemonių planui ir įgyvendinimo stebėsenos sistemai

2022 m. gruodžio 15 d. įvyko Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. visų 3 darbo grupių SPP projektui parengti ir Rokiškio rajono savivaldybės strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės posėdis, kurio metu rengėjų atstovė, UAB „Generalis“ projektų vadovė Odeta Bačianskienė pristatė tematinių darbo grupių posėdžių metu suformuluotą Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. priemonių planą. Gausiai susirinkę posėdžio dalyviai – darbo grupių nariai – aktyviai dalyvavo diskusijoje, teikė pastabas ir pasiūlymus bei pritarė pasiūlytam priemonių planui ir jo įtraukimui į rengiamą Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m.
Taip pat buvo pristatyta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. įgyvendinimo stebėsenos sistema. Darbo grupių nariai pritarė pasiūlytai SPP įgyvendinimo stebėsenos sistemai ir jos įtraukimui į rengiamą Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m.
Su posėdžio metu pristatytomis skaidrėmis galite susipažinti čia.
2023 m. sausio mėnesį numatomas organizuoti parengto Rokiškio SPP 2030 projekto viešinimo ir pristatymo Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijai bei visuomenei renginys, kuris bus transliuojamas ir Youtube kanalu, sudarant galimybę kuo platesniam visuomenės ratui stebėti renginį neturint galimybės renginio metu atvykti į Rokiškio rajono savivaldybės administraciją.
Parengtas Rokiškio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 m. bus teikiamas tvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės tarybai 2023 m. sausio mėn.
Informaciją parengė: RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė A. Grizevičiūtė, el.p. a.grizeviciute@post.rokiskis.lt