Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Dar viena Rokiškio švietimo įstaiga, Rokiškio mokykla-darželis “Ąžuoliukas” atsinaujins: ne tik siekiant energinio efektyvumo, bet ir jaukumo, patogumo visai įstaigos bendruomenei!

Rokiškio rajono savivaldybės taryba pritarė projektui dėl „Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pastato energinio efektyvumo didinimo. Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Valerijaus Rancevo, tokiu pačiu principu pirmiausia buvo atnaujintas Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“.

„Iki šiol ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatai nebuvo renovuojami, tad buvo nuspręsta šį procesą pradėti. Seni pastatai sunaudoja daugiausiai šiluminės energijos, jų išorinių konstrukcijų bei langų šiluminė varža ženkliai sumažėjusi. Po renovacijos ne tik išauga pastato energetinis efektyvumas, bet tiek pastato išorė, tiek vidus tampa patrauklesnis, šiuolaikiškas ir jaukesnis visai įstaigų bendruomenei“, – apie sprendimą renovuoti jau antrą ikimokyklinio ugdymo įstaigą kalbėjo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valerijus Rancevas. Tokiu būdu bus išspręstos esminės įstaigos problemos – didelės pastato energijos vartojimo sąnaudos ir patalpų neatitikimas higienos normoms, taip pagerinat teikimų viešųjų paslaugų kokybę.

Remiantis pateiktais duomenimis, mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pastato energijos suvartojimas buvo 97,80 Kwh/kv.m, 2006 m. buvo atlikta šilumos punkto renovacija, pakeisti langai. Tačiau pastato energetinis efektyvumas žemas, (pagal technines savybes pastatas atitinka F pastato energinio naudingumo klasę). Tai parodo, kad pastato energetinės savybės yra labai prastos: išlaidos šildymui ir kitiems energijos resursams yra didelės, tuo tarpu patalpose neužtikrinamas tinkamas mikroklimatas (temperatūra, drėgmė ir pan.). Tai sąlygoja nepakankama išorinių atitvarų varža, prasta inžinerinių sistemų techninė būklė.

Rekonstrukcijos pastatas reikalauja jau seniai, o išlaidos pastato šildymui ir elektrai kasmet pareikalauja didelių savivaldybės biudžeto išlaidų. Todėl šiuo projektu siekiama pagerinti pastato energijos vartojimo savybės.

Numatoma atlikti šiuos pastato energetines savybes gerinančius darbus: stogo šiltinimas, išorinių sienų šiltinimas, cokolio šiltinimas, grindų ant grunto šiltinimas, langų keitimas, durų keitimas, šildymo sistemos modernizavimas, karšto vandens sistemos modernizavimas, vėsinimo ir vėdinimo sistemos modernizavimas, apšvietimo sistemos modernizavimas, taip pat numatoma atlikti būtiną, tačiau ne energetinio taupymo priemonę- vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos modernizavimas.

Projekto įgyvendinimas leistų sumažinti energijos poreikį Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pastatui – mažiausiai 61,30 proc. ir pasiekti pastato bent „C“ energinio naudingumo klasę, planuojama B klasė. Bendra projekto vertė (pagal investicinį projektą) – 736 672 Eur, projektui įgyvendinti būtų teikiama paraiška dėl lengvatinės paskolos ėmimo iš Šiaulių banko 2024–2033 m. laikotarpiui pastato energetinio efektyvumo.