Sena svetainė

Dėl civilinės būklės aktų registravimo organizavimo karantino laikotarpiu

Dėl civilinės būklės aktų registravimo organizavimo karantino laikotarpiu

Prašymai tuoktis bus priimti per MEPIS – tokiais atvejais pageidautina, kad analogiško turinio prašymus užpildytų abu ketinantys susituokti asmenys. Ketinantys susituokti asmenys į santuokos registravimo ceremoniją turėtų atvykti anksčiau nurodyto ceremonijos laiko tam, kad galėtų įvykti nuodugni santuokos sudarymo sąlygų patikra ir kiti susiję formalumai.

Registruojant santuoką, BUS RIBOJAMA dalyvaujančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičių. Maksimalus skaičius – 5 asmenys, neįskaičiuojant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo. kiti asmenys, norintys dalyvauti ceremonijoje ir (ar) pasveikinti atėję svečiai į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas nebus įleidžiami.
Ketinantiems tuoktis asmenims, kurie pastaruoju metu atvyko iš užsienio, bus pasiūlyta vėlesnė santuokos registravimo data, kadangi jiems yra privaloma 14 dienų izoliacija pagal Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ Nr. 207 3.1.5 punktą.
Atsižvelgiant į Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 69 punktą, ATSISAKOMA registruoti santuokas ne civilinės metrikacijos įstaigos patalpose, nes tai gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai.
Neatidėliotinais atvejais asmenų prašymai apskaityti užsienyje sudarytus civilinės būklės aktus bus priimti per MEPIS.
Dėl mirties, santuokos nutraukimo (kai santuoka nutraukta Lietuvoje teismo sprendimu), bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą asmenims apskritai NEREIKIA kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą – šie veiksmai atliekami civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, gavus šiuos civilinės būklės aktus patvirtinančius dokumentus iš atitinkamų įstaigų.
Raginame susilaikyti nuo prašymų, kurie gali būti pateikti pasibaigus karantinui.
Taip pat raginame laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl aplinkos valymo, vėdinimo ir dezinfekcijos, dėl rankų higienos ir kt. ir sekti aktualią informaciją, skelbiamą sam.lrv.lt