Sena svetainė

Dėl kompensacinių išmokų

Dėl kompensacinių išmokų

Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie išmokas už per 2018 m. sausrą patirtus nuostolius, nemažai žemdirbių kreipiasi, norėdami teikti paraiškas paramai gauti. Informuojame, kad šiuo metu paramos taisyklės dar nepatvirtintos. Pagal Žemės ūkio ministerijos specialistų pateiktą informaciją, pagalbos gyvulininkystės ir augalininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 metaistaisyklių projektai dar derinami su suinteresuotomis institucijomis, vėliau bus teikiami registruoti Europos komisijai. Europos komisijai pritarus, paramos tvarkos turėtų būti tvirtinamos Žemės ūkio ministro įsakymais. Paramos taisyklių projektuose numatyta, kad augalininkų ir/ar gyvulininkų paraiškos paramai gauti bus teikiamos seniūnijose per pasėlių deklaravimo sistemą. Žemės ūkio ministrui patvirtinus sausros nuostolių kompensavimo tvarkas, apie tai informuosime Rokiškio rajono savivaldybės tinklapyje, rajono laikraštyje Rokiškio sirena“.

Žemės ūkio skyriaus informacija