Sena svetainė

Dėl vaikų priežiūros Rokiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Dėl vaikų priežiūros Rokiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Dėl vaikų priežiūros Rokiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Vaikų priežiūros paslauga karantino metu bus teikiama šeimoms, kurių abu tėvai (kiti teisėti atstovai) negali dirbti nuotoliniu būdu, t. y. privalo eiti į darbą, atlikti būtinąsias funkcijas (darbus) ir neturi galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.

Tėvai (kiti teisėti atstovai) privalo įvertinti visas įmanomas vaiko (-ų) priežiūros namuose galimybes. Jeigu tokių galimybių nėra, tada šeima turi pateikti:
prašymą dėl institucinės vaiko (-ų) priežiūros (prašymo forma pridedama). Prašymą pateikti nuotoliniu būdu Švietimo, kultūros ir sporto skyriui adresu j.geidaniene@post.rokiskis.lt arba atvykus į Savivaldybę, prašymą įdėjus į prie durų esančią dokumentų dėžutę;
abiejų tėvų darbdavių pažymas, kuriose turi būti nurodoma, kad asmuo būtinus darbus privalo atlikti darbo vietoje ir negali jam pavestų funkcijų atlikti nuotoliniu būdu.

Visi tėvų pateikti dokumentai bus įvertinti ir tenkinami tik tie, kurie pagrįsti vaiko priežiūros svarbą įrodančiais dokumentais, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl Covid-19 ligos (korona viruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ (dokumentas pridedamas).
Apie priimtą sprendimą tėvai bus informuojami tą pačią dieną.

Nuo 2020 m. balandžio 28 dienos vaikams institucinę priežiūrą teiks Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“.

Rokiškio rajono švietimo įstaigos (esančios kaimo vietovėse), esant poreikiui, bus pasirengusios užtikrinti vaikų priežiūros paslaugą nuo gegužės 4 d.
Prašymus ir kitus būtinus dokumentus taip pat reikės pateikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriui el. paštu j.geidaniene@post.rokiskis.lt.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija