Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

FIXUS PROJEKTAS ROKIŠKIO KALVARIJOMS

Spalio 26 d. Velniakalnyje vykdomi Rokiškio Kalvarijos šiaurės dalies statinių – antros koplyčios, unikalus kultūros vertybės kodas 32392, būklės vertinimas ir atliekami daliniai priežiūros darbai.
Projekto ,,FIXUS“ vykdytojas Kultūros paveldo centras, projekto partneris- Kultūros infrastruktūros centras.