Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Gedime Laimos Keraitienės

 

Rokiškio rajono savivaldybė reiškia užuojautą artimiesiems.

Lapkričio 26-ąją eidama 77–uosius metus mirė Laima Keraitienė – žinoma Lietuvos ir Rokiškio rajono politikė bei visuomenės veikėja, agronomė.

1963 m. baigė Antalieptės Žemės ūkio technikumą, 1970 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto sodininkystės – daržininkystės skyrių, agronomė.

1963–1970 m. Salų tarybinio ūkio – technikumo sodininkystės agronomė, 1970–1974 m. dėstytoja. 1974–1977 m. Kazliškio apylinkės Vykdomojo komiteto sekretorė, 1977–1980 m. Vykdomojo komiteto pirmininkė. 1980–1982 m. LKP Rokiškio rajono komiteto instruktorė, 1982–1991 m. komiteto Žemės ūkio skyriaus vedėja. 1992–1996 m., 2000–2004 m. ir nuo 2004 m. Seimo nario Vytauto Saulio padėjėja. 1995–1996 m. Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje konsultantė. 1996 m. Rokiškio Romuvos vidurinės mokyklos mokytoja, 1997–1998 m. AB Lietuvos žemės ūkio bankas Rokiškio skyriaus vyr. ekonomistė, 1999 m. UAB „LŽŪB draudimas“ vadybininkė, 1998–2000 m. Lietuvos metrologijos inspekcijos inspektorė, 2000–2003 m. Rokiškio rajono savivaldybės mero padėjėja. Pensininkė

Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos narė, LDDP rajono tarybos pirmininkė, Demokratinės moterų kolegijos tarybos narė. Nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Rokiškio rajono skyriaus narė, nuo 2003 m. pirmininko pavaduotoja. Nuo 2001 m. LSDP tarybos narė, 2003-2008 m. LSDP prezidiumo narė, atstovė Panevėžio apskričiai.

1995–1997 m., 1997–2000 m., 2000–2003 m. (LDDP sąraše), 2003–2007 m., 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narė.

Lietuvai pagražinti draugijos valdybos narė, Rokiškio skyriaus pirmininkė.

Atsisveikinimas su Laima Keraitiene vyks Gedulo namuose “Pas Angelę” lapkričio 28 d. nuo 13 val. ir lapkričio 29 d. nuo 10 val.

Laidotuvės – lapkričio 30 d. pradedamos nuo mišių Šv. Mato bažnyčioje, po kurių vykstama į miesto senąsias kapines.
Kviečiame išlydėti mylimą Laimą pagerbiant baltu rožės žiedu…

Asmeninio archyvo nuotrauka