Sena svetainė

GYVENTOJŲ DĖMESIUI BENDROJI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA!

GYVENTOJŲ DĖMESIUI BENDROJI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA!

INFORMACIJA APIE TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMĄ KARANTINO LAIKOTARPIU

Informuojame, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija karantino laikotarpiu teisines konsultacijas Rokiškio rajono gyventojams teikia nuotoliniu būdu – telefonu (8 620) 64169 arba elektroniniu paštu d.jasiuniene@post.rokiskis.lt.

Jeigu pareiškėjui pirminė teisinė pagalba reikalinga valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų parengimui ar surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą, rekomenduojama įvertinti, ar tokio dokumento parengimas karantino metu yra būtinas (pvz. trumpas apskundimo terminas ir pan.). Nebūtinais atvejais pareiškėjai dėl nurodytų dokumentų parengimo į pirminės teisinės pagalbos teikėją galės kreiptis pasibaigus karantino laikotarpiui. Jei dokumentą parengti būtina, jis rengiamas ir pareiškėjui pateikiamas nuotoliniu būdu (siunčiamas elektroniniu paštu), užpildytus dokumentus, pridėję reikiamus priedus, pareiškėjai VGTP tarnybai išsiunčia patys paštu.

LAIKINO KARANTINAVIMO VIETOS

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos bendrabutyje, Kauno g. 31A.

  1. Basanavičiaus g. 8, RokiškisJuozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bendrabutis

ŠVIETIMO INFORMACIJA KARANTINO METU

COVID-19 STATISTIKA – OFICIALI IR REALIU LAIKU

Ką dabar jame galite rasti?

COVID-19 informacija – susirgimai, atlikti tyrimai ir kt. – realiu laiku (© VĮ Registrų centras)

Demografinė ir sergamumo kai kuriomis lėtinėmis ligomis statistika (© Lietuvos statistikos departamentas, Higienos institutas)

Sveikatos priežiūros ištekliai (©Higienos institutas)

Globos ir socialinių paslaugų detalūs (taškiniai) duomenys (© Lietuvos statistikos departamentas)

Privataus ir viešojo sektoriaus, tiesiogiai paveikto karantino) detalūs (taškiniai) duomenys (© Lietuvos statistikos departamentas)

Įmonės ir jų filialai (vietos vienetai), tiesiogiai paveikti karantino (© Lietuvos statistikos departamentas)

COVID-19 pasaulyje (© CSSE at JHU)

COVID-19 Vilniuje (© Vilniaus savivaldybė)

Visa informacija yra oficiali, patikima ir naujausia, kviečiame naudotis ja kaip pagrindiniu duomenų šaltiniu.

Ką dar pateiksime?

Per šią savaitę sujungsime 2020 m. pradžioje atlikto bandomojo surašymo duomenis su operatyvia COVID-19 statistika. Naujuose detaliuose žemėlapiuose galėsite matyti naujausią išankstinę informaciją apie šalies gyventojų skaičių pagal amžių ir lytį kartu su operatyvia COVID-19 informacija.

Detalius žemėlapių duomenis pateiksime ir atvirais duomenų failais.

Nesikliaukite gandais, naudokitės pirminiais šaltiniais!

Kontaktinė informacija:

Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 236 4888

El. p. info@stat.gov.lt

https://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=79255eaa219140dfa65c01ae95ed143b