Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Informacija apie parengtą Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs., specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų“

Informuojame, kad yra parengtas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs., specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų, kuriame numatoma pradėti rengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs. specialųjį planą.
Planavimo tikslai: nustatyti saulės šviesos jėgainių statybai tinkamas vietas žemės sklypuose, esančiuose Rokiškio raj., Kamajų sen., Gudiškio vs., įvertinant šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus; nustatyti žemės paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „EE Lithuania Holding“, įm. k. 305812243, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, tel. 8 698 13 536.
Sprendimo projektas dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų su pridedamais dokumentais paskelbtas Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje bei Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kamajų seniūnijos skelbimų lentoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų galima teikti žodžiu ir raštu iki 2021-10-29 planavimo organizatoriui.

*Skelbimo tekstas – organizatorių

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs., specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų“

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. 1065 „Dėl pritarimo iniciatyvai rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą“