Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Informacija apie parengtą Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Ažumiškio k., Miesteliškių k., Lukiškių k. specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų“

Informuojame, kad yra parengtas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Ažumiškio k., Miesteliškių k., Lukiškių k. specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų, kuriame numatoma pradėti rengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Ažumiškio k., Miesteliškių k., Lukiškių k. specialųjį planą.
Planavimo tikslai: nustatyti saulės šviesos jėgainių statybai tinkamas vietas Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Ažumiškio k., Miesteliškių k., Lukiškių k. ir įvertinti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus; nustatyti žemės paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį, biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
Planavimo organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420, el. paštas savivaldybe@post.rokiskis.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Elektrum Lietuva“, įm. k. 301506046, Rinktinės g 5, Vilnius, tel. 8 673 95101.
Sprendimo projektas dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų su pridedamais dokumentais paskelbtas Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje bei Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Panemunėlio seniūnijos skelbimų lentoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų galima teikti žodžiu ir raštu iki 2022-01-24 planavimo organizatoriui.

 
 

PRIDEDAMA:
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Ažumiškio k., Miesteliškių k., Lukiškių k. specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų“, 5 lapai
 
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-04 įsakymas Nr. AV-7 „Dėl pritarimo iniciatyvai rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą“, 1 lapas