Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 M. PLANĄ

Panevėžio regiono plėtros taryba 2023 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. TS-3 patvirtino Panevėžio regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas – suderinti Panevėžio regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.
Susipažinti su patvirtintu Panevėžio regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – PRATC) interneto svetainėje: https://pratc.lt/vietiniai-dokumentai/ ir PRATC administracijoje, adresu Beržų g. 3, Panevėžys. Kontaktinis asmuo – Finansų ir apskaitos padalinio vadovė Roma Sinkevičienė, tel.: 8 687 06252, el. p.: roma.sinkeviciene@pratc.lt.