Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL ROKIŠKIO RAJONO MAŽEIKIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: UAB „Rokmelsta“, įm. kodas 173726394, Durpyno g. 2, LT-42345 Kavoliškio k., Rokiškio r.
Naudojimo plano rengėjas: UAB „Geo pamatai“, įm. kodas 305702601, Siauroji g. 6, LT-42119 Rokiškis, tel.: 8-611-48929, el. paštas: geopamatai@gmail.com
Plano pavadinimas: Rokiškio rajono Mažeikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo planas
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų
Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas bei pasiūlymus dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Rokmelsta“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Geo pamatai“, darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val.

SPAV sprendimas ir pažyma