Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Informacija apie UAB PRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Ruzgų k. 6, Juodupės sen., Rokiškio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB PRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Ruzgų k. 6, Juodupės sen., Rokiškio r. sav.) veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, įmonės kodas – 300127004, Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys, el. p. info@pratc.lt, kontaktinis asmuo: Alvydas Stravinskas, tel. +370 610 23 775.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 621 66 746, el. p.: [email protected], www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2022 m. kovo 14 d. iki 2022 m. kovo 29 d., Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://rokiskis.lt/naujienos/ ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2022 m. kovo 29 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/82827424557.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2022 m. kovo 29 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. [email protected].