Sena svetainė

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ PROJEKTĄ „ROKIŠKIO RAJONO BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA“

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ PROJEKTĄ   „ROKIŠKIO RAJONO BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA“

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone NR. 08.11-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, Rokiškio rajono savivaldybės administracija su partneriais vykdo projektą „Rokiškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“.
Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, įkuriant šeimai artimesnės aplinkos bendruomeninius vaikų globos namus (BVGN) ir dienos globos socialinių paslaugų įstaigas – vaikų dienos centrus (VDC).
Projekto partneris – Obelių vaikų globos namai tėvų globos netekusiems vaikams penkerių metų laikotarpiui yra išnuomojęs keturis gyvenamuosius namus, kurie atlikus remontą, pritaikyti gyventi 6-8 vaikams. Projekto lėšomis bus įsigytas vienas gyvenamasis namas Rokiškyje, Bajoruose arba Kavoliškyje. Įsigytame name, atlikus remontą, bus nupirkti baldai ir įranga, reikalinga gyventi 6-8 vaikams. Naujasis BVGN bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams. Įsigytas namas priklausys savivaldybės administracijai, o panaudos teise jį valdys Obelių vaikų globos namai.
Projekto lėšomis plečiama trijų veikiančių VDC – Juodupėje, Pandėlyje ir Kriaunose veikla, investuojama į jų infrastruktūrą, perkami baldai, įranga. Taip pat planuojama steigti naują dienos centrą vaikams Pakriauniuose (Obelių sen.). Centrų plėtra sudarys sąlygas Rokiškio rajono šeimoms arčiau gyvenamosios vietos gauti dienos globos socialines paslaugas, kaimo vietovėse padidės dienos centrų lankytojų skaičius.