Sena svetainė

Informacija kaip nuo 2020.11.09 vykdomas švietimas bendrojo ugdymo įstaigose

Informacija kaip nuo 2020.11.09 vykdomas švietimas bendrojo ugdymo įstaigose

Trumpai, kaip nuo vakar vykdomas švietimas bendrojo ugdymo įstaigose ir kodėl mūsų rajone

  1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas organizuojamas kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Toks mokymo būdas vyksta todėl, kad taip nustatyta LR Vyriausybės nutarimu ir savivaldybė negali nuspręsti kitaip, nebent gautų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendaciją konkrečioje įstaigoje dėl ligos proveržio mokymą organizuoti nuotoliniu būdu.

  1. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos (5–12 klasės) organizuojamos nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį ir kasdienį mokymą, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Kiekviena bendrojo ugdymo įstaiga, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės nuomonę, turi teisę pasirinkti ir nuspręsti, kokį ugdymo būdą pasirinkti.

  1. Rokiškio pagrindinėje mokykloje ugdymas organizuojamas kasdieniu būdu , užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Toks mokymo būdas vyksta todėl, kad taip nustatyta LR Vyriausybės nutarimu ir savivaldybė negali nuspręsti kitaip, nebent gautų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendaciją šioje įstaigoje dėl ligos proveržio mokymą organizuoti nuotoliniu būdu.

Tokie mokymo būdai buvo aptarti ir suderinti su rajono švietimo įstaigų vadovų asociacija. Tai asmeniškai aptarta ir su švietimo profesinės sąjungos pirmininku.